Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Banking and insurance are undoubtedly two key sectors of the financial market in any country. Electronic communication with all participants in this market, including suppliers, are distinctive features of this industry, especially in the context of virtualization of their branches. In terms of the handling of purchasing and financial processes, speed of decision-making, shortening of settlement periods and standardisation of assortments in the purchasing portfolio play an important role. The Marketplanet platform, thanks to its availability in the cloud model, effectively meets all the needs of companies in this industry.
Bankowość i ubezpieczenia to niewątpliwie dwa kluczowe sektory rynku finansowego w każdym kraju. Elektroniczna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami tego rynku, w tym z dostawcami, to cechy wyróżniające tę branżę, zwłaszcza w kontekście wirtualizacji ich oddziałów. W zakresie obsługi procesów zakupowych oraz finansowych istotną rolę odgrywają szybkość podejmowania decyzji, skracanie okresów rozliczeniowych oraz standaryzacja asortymentu w portfelu zakupowym. Platforma Marketplanet, dzięki dostępności w modelu chmurowym, skutecznie odpowiada na wszystkie potrzeby firm z tej branży.
Emilia Clarke
The tool implemented in mBank enables automation of the whole purchase process (Sourcing and Procurement). Communication with the market is carried out using the innovative B2B OnePlace platform.

In addition to the implemented solutions, parallel outreach to mBank's suppliers is underway to ensure their readiness for electronic transactions.


Become a supplier
Check out our solutions