Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Bankowość i ubezpieczenia to niewątpliwie dwa kluczowe sektory rynku finansowego w każdym kraju. Elektroniczna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami tego rynku, w tym z dostawcami, to cechy wyróżniające tę branżę, zwłaszcza w kontekście wirtualizacji ich oddziałów. W zakresie obsługi procesów zakupowych oraz finansowych istotną rolę odgrywają szybkość podejmowania decyzji, skracanie okresów rozliczeniowych oraz standaryzacja asortymentu w portfelu zakupowym. Platforma Marketplanet, dzięki dostępności w modelu chmurowym, skutecznie odpowiada na wszystkie potrzeby firm z tej branży.
Bankowość i ubezpieczenia to niewątpliwie dwa kluczowe sektory rynku finansowego w każdym kraju. Elektroniczna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami tego rynku, w tym z dostawcami, to cechy wyróżniające tę branżę, zwłaszcza w kontekście wirtualizacji ich oddziałów. W zakresie obsługi procesów zakupowych oraz finansowych istotną rolę odgrywają szybkość podejmowania decyzji, skracanie okresów rozliczeniowych oraz standaryzacja asortymentu w portfelu zakupowym. Platforma Marketplanet, dzięki dostępności w modelu chmurowym, skutecznie odpowiada na wszystkie potrzeby firm z tej branży.
Emilia Clarke
Narzędzie wdrożone w mBanku umożliwia automatyzację całego procesu zakupowego (Sourcing i Procurement). Komunikacja z rynkiem odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnej platformy B2B OnePlace.

Oprócz wdrożonych rozwiązań, równolegle prowadzone są działania informacyjne dla dostawców mBanku, aby zapewnić ich gotowość do realizacji transakcji elektronicznych.


Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania