E-jawność, czyli jak przeprowadzić sesję publicznego otwarcia ofert

Otwarcie ofert stanowi niezwykle doniosłą czynność dokonywaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego budzi wiele kontrowersji w związku z procesem elektronizacji. To, jak takie otwarcie powinno wyglądać po zmianie przepisów, nie zostało dotąd nigdzie dokładnie opisane. Tego aspektu zamówień publicznych nie wzięto również pod uwagę w ostatniej nowelizacji ustawy z 20 lipca (Dz.U. 2018 poz. 1603). Obowiązkiem wszystkich zamawiających pozostaje zatem […]

Środki komunikacji elektronicznej: fax, email – czy to wystarczy?

W art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazano, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (…) zwanego dalej – „jednolitym dokumentem”, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Literalne brzmienie cytowanego przepisu […]

ustawa śmieciowa
9 lipca 2014

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Ustawa śmieciowa – w zgodzie z PZP, w sprzeczności z biznesową konkurencją?

Niskie stawki za wywóz nieczystości oraz budowa systemu recyklingu i odzysku odpadów przez gminy – to główne argumenty za wprowadzeniem zamówień in house jako rozwiązania jeśli chodzi o utylizację odpadów, którą reguluje ustawa śmieciowa. Głos sprzeciwu wobec ustawy dobiega ze strony zainteresowanych dostawców zajmujących się właśnie wywozem i zagospodarowaniem odpadów.

zamówienia publiczne
16 kwietnia 2014

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Od dzisiaj zamówienia publiczne od 30 tys. euro

Od 16 kwietnia 2014 obowiązuje wyższy podstawowy próg zamówień publicznych – sprawdź, co się zmieniło.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej