Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Zapełnianie portfela zleceń to dzisiaj największe wyzwanie dla firm w sektorze budowlanym. Skutecznym wsparciem w procesie decyzyjnym, w związku z podejmowaniem się realizacji inwestycji, jest bieżąca kontrola przyszłych zobowiązań. Elektroniczna forma komunikacji z rynkiem dostawców, szczególnie tych lokalnych, wspiera realizację inwestycji w coraz bardziej napiętych harmonogramach. Eliminacja ręcznej edycji dokumentów na każdym etapie poprawia szybkość komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i z rynkiem dostawców.
Zapełnianie portfela zleceń to dzisiaj największe wyzwanie dla firm w sektorze budowlanym. Skutecznym wsparciem w procesie decyzyjnym, w związku z podejmowaniem się realizacji inwestycji, jest bieżąca kontrola przyszłych zobowiązań. Elektroniczna forma komunikacji z rynkiem dostawców, szczególnie tych lokalnych, wspiera realizację inwestycji w coraz bardziej napiętych harmonogramach. Eliminacja ręcznej edycji dokumentów na każdym etapie poprawia szybkość komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i z rynkiem dostawców.
Emilia Clarke
Nasze Rozwiązania:

Wdrożony został system Platforma Marketplanet, wspierający realizację zakupów. Funkcjonalność systemu wspomaga zarządzanie procesem obiegu zapotrzebowań, umożliwia wysyłanie elektronicznych zapytań ofertowych oraz realizację aukcji elektronicznych. W ramach wdrożenia nastąpiła integracja rozwiązania Platformy Marketplanet z sytemem ECM Suite.

Korzyści biznesowe:

- oszczędności uzyskane na aukcjach elektronicznych
- sprawniejsza organizacja zakupów
- oszczędność czasu dzięki elektronicznym zapytaniom ofertowymZostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania