Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Ciągłość i stabilność dostaw energii to fundamentalne założenia producentów w branży paliwa i energia. Kluczową rolę w realizacji tych zadań odgrywa jakość materiałów i usług dostarczanych przez kontrahentów. Platforma Zakupowa Marketplanet skutecznie wspiera cały proces source to pay, adresując wszystkie potrzeby zamawiających zarówno w sektorze prywatnym, jak i w podmiotach zobowiązanych stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Elektroniczna komunikacja, łatwy i szybki dostęp do aplikacji, automatyzacja oraz digitalizacja procesu to cechy wyróżniające nasze rozwiązanie.
Ciągłość i stabilność dostaw energii to fundamentalne założenia producentów w branży paliwa i energia. Kluczową rolę w realizacji tych zadań odgrywa jakość materiałów i usług dostarczanych przez kontrahentów. Platforma Zakupowa Marketplanet skutecznie wspiera cały proces source to pay, adresując wszystkie potrzeby zamawiających zarówno w sektorze prywatnym, jak i w podmiotach zobowiązanych stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Elektroniczna komunikacja, łatwy i szybki dostęp do aplikacji, automatyzacja oraz digitalizacja procesu to cechy wyróżniające nasze rozwiązanie.
Emilia Clarke
Grupa PGE, lider pod względem produkcji energii elektrycznej w Polsce, uruchomiła elektroniczną platformę zakupową z nowoczesną strefą wykonawcy OnePlace.

Rozwijany System Zakupowy GK PGE Działa m.in. w: PGE SA, PGE GiEK, PGE Obrót, PGE Energia Odnawialna, PGE EJ1, PGE Ventures, PGE Centrum, PGE Nowa Energia, PGE Synergia, PGE Systemy, PGE Baltica PGE Energia Ciepła oraz PGE Dystrybucja.

GK PGE konsekwentnie realizuje strategię biznesową, w której szczególne miejsce przypisane zostało wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Grupa wdrożyła kompleksową platformę zakupową wraz z adresowaną strefą dostawcy.

Rozwiązanie to umożliwia elektroniczną obsługę procesów zakupowych. Wpływa również na optymalizację kosztów oraz usprawnienie i przyspieszenie przebiegu prowadzonych postępowań zakupowych w ramach Grupy PGE. Dodatkowo wykorzystanie strefy dostawcy OnePlace znacznie usprawni komunikację z kontrahentami.

Główne funkcjonalności systemu to: planowanie zakupów, procedowanie wniosków zakupowych, prowadzenie postepowań, zarządzanie bazą wykonawców, ocena i kwalifikacja wykonawców i Centralny Rejestr Umów.

Nowa platforma zakupowa Grupy PGE pozwala na optymalizację oraz elastyczne podejście do procesów zakupowych. Ponadto przyspieszyła weryfikację, sprawniejsze katalogowanie i archiwizowanie ofert.

Wdrożenie platformy wpłynęło również w znacznym stopniu na poprawę standardów obsługi wykonawców. Zwiększyło także efektywność procesów zakupowych GK PGE, pozwalając dotrzeć do jeszcze większej liczby potencjalnych kontrahentów, tym samym zwiększyć konkurencję i dywersyfikować partnerów biznesowych.
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania