Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Branża TSL, jak większość innych, przechodzi obecnie okres dynamicznej cyfryzacji procesów biznesowych. Nowe technologie umożliwiają zarządzanie procesami zakupowymi i finansami z praktycznie każdego miejsca na Ziemi. Dzięki digitalizacji procesów znacząco obniżył się próg wejścia do branży TSL. Łatwiejszy jest dzisiaj dostęp do giełd towarowych, rozliczania czasu kierowców czy poruszania się w gąszczu przepisów międzynarodowych. Fakt ten przełożył się bezpośrednio na oczekiwania zarządów firm wobec systemów informatycznych wspierających kluczowe procesy biznesowe. Od platform zakupowych wymaga się łatwego dostępu do danych, kompleksowości w zakresie pokrycia procesu source to pay oraz szybkiego zwrotu z inwestycji.
Branża TSL, jak większość innych, przechodzi obecnie okres dynamicznej cyfryzacji procesów biznesowych. Nowe technologie umożliwiają zarządzanie procesami zakupowymi i finansami z praktycznie każdego miejsca na Ziemi. Dzięki digitalizacji procesów znacząco obniżył się próg wejścia do branży TSL. Łatwiejszy jest dzisiaj dostęp do giełd towarowych, rozliczania czasu kierowców czy poruszania się w gąszczu przepisów międzynarodowych. Fakt ten przełożył się bezpośrednio na oczekiwania zarządów firm wobec systemów informatycznych wspierających kluczowe procesy biznesowe. Od platform zakupowych wymaga się łatwego dostępu do danych, kompleksowości w zakresie pokrycia procesu source to pay oraz szybkiego zwrotu z inwestycji.
Emilia Clarke
Dzięki wdrożeniu nowej Platformy Zakupowej przetargi prowadzone przez PKP PLK S.A. są prowadzone efektywniej i bezpieczniej. Usprawniono obsługę wykonawców oraz przebieg całego procesu zakupowego. Narzędzie wykorzystywane obecnie przez PKP PLK S.A. pozwala na bezproblemowe przeprowadzanie największych w Polsce przetargów w obszarze modernizacji i budowy linii kolejowych.

Nową wersji Platformy Marketplanet w PKP PLK S.A. zawiera między innym następujące moduły: Dialog techniczny, Wnioski zakupowe, Postępowania, Aukcje, Umowy, Wykonawcy, Raportowanie, Planowanie. Wdrożono również szereg integracji które ugruntowały pozycję Platformy Zakupowej jako jednego z najważniejszych narzędzi informatycznych w Spółce.

Korzyści biznesowe:
- realizacja wymiernych oszczędności finansowych
- zwiększenie efektywności procesów zakupowych
- ujednolicenie i uproszczenie procedur zakupowych
- wdrożone rozwiązanie IT pozwalające na efektywną kontrolę szczelności oraz przejrzystości procesu zakupowego


Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania