Zbuduj szkolenie na podstawie modułów tematycznych z trzech poziomów

Zbuduj szkolenie jak najbardziej dopasowane do potrzeb Twojej organizacji.
Sam decydujesz, ile ma trwać szkolenie (od 1 do 3 dni)
i z jakich modułów ma się składać.

Każdy moduł tematyczny trwa 4 godziny. Jedno szkolenie może obejmować moduły ze wszystkich poziomów
lub tylko tych wybranych przez Ciebie.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, skontaktuj się z nami
wysyłając wiadomość na adres mailowy
info@marketplanet.pl

Przykład konfiguracji szkolenia 3-dniowego

Dzień 1

 • Procedury zakupowe
 • Efektywność kupca

Dzień 2

 • Dźwignie oszczędności w zakupach
 • Skuteczny wybór dostawcy

Dzień 3

 • Zarządzanie projektami zakupowymi
 • Zarządzanie kategorią asortymentową

MODUŁY TEMATYCZNE NA POZIOMIE ZARZĄDCZYM

Poziom zarządczy szkoleń zamkniętych skierowany jest do osób na stanowiskach kierowniczych chcących doskonalić swoje umiejętności w obszarze zarządzania procesem zakupowym. Istnieje możliwość łączenia wybranych modułów z wszystkich trzech poziomów zgodnie z potrzebami uczestników warsztatów.

Koszt szkolenia: 1200 zł netto

1. KWALIFIKACJA I OCENA DOSTAWCÓW

 • Kwalifikacja dostawców – przebieg procesu, dane i informacje podlegające analizie
 • Ocena dostawców – rodzaje i przebieg oceny dostawców, kryteria ocen (cenowe i pozacenowe)

2. FINANSE DLA KUPCA

 • Finansowa ocena dostawcy – elementy sprawozdania finansowego, kluczowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe wspomagające ocenę dostawcy
 • Całkowity koszt posiadania (TCO) – definicja, elementy składowe, korzyści z wykorzystania TCO

3. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZAKUPOWYMI

 • Kluczowe elementy zarządzania projektami – zarządzanie cyklem życia projektu, zespół projektowy, modele zespołów projektowych
 • PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach, zasady (pryncypia) PRINCE2, tematy (np. organizacja, jakość, plany, ryzyko), procesy i podprocesy w ramach PRINCE2 (np. inicjowanie projektu, sterowanie etapem, zamykanie projektu)
 • PMBOK – zbiór uznanych praktyk zarządzania projektami, przebieg procesów i obszary wiedzy w PMBOK

4. ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ ASORTYMENTOWĄ

 • Wprowadzenie do zarządzania kategorią – kategoryzacja, zarządzanie kategorią asortymentową
 • Budowanie fundamentów kategorii asortymentowej – powołanie zespołu projektowego, określenie zakresu kategorii, zdefiniowanie celu i planu, analiza kategorii z uwzględnieniem wymagań klientów wewnętrznych, plan komunikacji z interesariuszami
 • Analiza kategorii asortymentowej – analiza całkowitych kosztów posiadania, analiza rynku dostawców, konkurencyjność rynku, postrzeganie nabywcy przez dostawcę, pozycjonowanie dostawców w macierzy Kralijca, analiza struktury kosztów i rentowności dostawcy
 • Generowanie pomysłów - podsumowanie analiz, określenie i selekcja opcji strategicznych, potencjalne źródła przewagi, zarys planu wdrożenia
 • Wdrożenie i ciągłe doskonalenie kategorii asortymentowej – wybór strategii oraz określenie celów i mierników efektywności, wybór dostawcy, ciągłe doskonalenie procesu zarządzania kategorią

5. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

 • Podstawy zarządzania zapasami – rodzaje zapasów, koszty związane z zapasami, strategie zarządzania
 • Standardy, techniki i metody zarządzania zapasami - metoda ABC, analiza XYZ, model optymalnej wielkości zamówienia (EOQ), Just In time, MRP, DRP (system planowania dystrybucji)

6. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • Istota zarządzania zmianą – zmiana z punktu widzenia pracowników a managementu, niezbędne elementy związane z zarządzaniem wdrożeniem zmiany, zarządzanie sobą i innymi w zmianie
 • Zarządzanie zmianą w zakupach – charakterystyka czynników sukcesu i niepowodzenia w zarządzaniu zmianą

7. INTEGRACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW

 • Budowa zintegrowanego łańcucha dostaw – integracja procesów w łańcuchach dostaw, etapy rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw
 • Strategie łańcucha dostaw oraz błędy pojawiające się w łańcuchach dostaw – strategia lean (eliminacja strat i marnotrawstwa) i agile (zwinne wytwarzanie – skastomizowany produkt masowy), błędy w łańcuchach dostaw

8. STRATEGIE W GLOBAL SOURCINGU

 • Istota global sourcingu – powodu stosowania global sourcingu i korzyści z tego płynące, proces wdrażania global sourcingu, zaopatrzenie w skali globalnej a w skali krajowej
 • Wybór odpowiedniego dostawcy – charakterystyka krajów/regionów geograficznych, kluczowe czynniki do skutecznej strategii global sourcingu

Centrala w Polsce

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

ul Domaniewska 49

Trinity Park III

02-672 Warszawa

Pokaż na mapie

info@marketplanet.pl

(+48) 22 576 88 00

Biuro w Szwecji

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

Augustendalsvägen 24

131 52 Nacka Strand

Stockholm - SWEDEN

Pokaż na mapie

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź

Pokaż na mapie

info@marketplanet.pl

(+48) 22 576 87 52

Napisz do nas

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej