Zbuduj szkolenie na podstawie modułów tematycznych z trzech poziomów

Zbuduj szkolenie jak najbardziej dopasowane do potrzeb Twojej organizacji.
Sam decydujesz, ile ma trwać szkolenie (od 1 do 3 dni)
i z jakich modułów ma się składać.

Każdy moduł tematyczny trwa 4 godziny. Jedno szkolenie może obejmować moduły ze wszystkich poziomów
lub tylko tych wybranych przez Ciebie.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, skontaktuj się z nami
wysyłając wiadomość na adres mailowy
info@marketplanet.pl

Przykład konfiguracji szkolenia 3-dniowego

Dzień 1

 • Procedry zakupowe
 • Efektywność kupca

Dzień 2

 • Dźwignie oszczędności w zakupach
 • Skuteczny wybór dostawcy

Dzień 3

 • Zarządzanie projektami zakupowymi
 • Zarządzanie kategorią asortymentową

MODUŁY TEMATYCZNE NA POZIOMIE NEGOCJATORA

Szkolenia z poziomu negocjatora obejmują dziewięć obszarów kluczowych do prowadzenia efektywnych negocjacji z Dostawcą. Uczestnicy szkoleń mogą samodzielnie łączyć interesujące ich zagadnienia, tak aby profil warsztatów całkowicie odpowiadał ich potrzebom.

Koszt szkolenia: 1200 zł netto

1. EFEKTYWNOŚĆ KUPCA

 • Efektywność w procesie negocjacji – cechy dobrego negocjatora, charakterystyka stylu, strategii i technik negocjacyjnych, określenie potencjału negocjatora
 • Efektywność pracy działów zakupów – sposoby mierzenia efektywności kupców, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) – budowa, główne obszary pomiaru efektywności, cele

2. ETYKA W ZAKUPACH

 • Fundamenty etycznego zachowania w biznesie – etyka biznesu, zachowania nieetyczne
 • Kodeksy etyczne w biznesie oraz społeczna odpowiedzialność biznesu – typowe elementy składowe kodeksów etyki, społeczna odpowiedzialność i biznesu

3. PLANOWANIE ZAKUPÓW

 • Znaczenie planowania w procesie zakupowym – schemat procesu planowania, efektywny proces planowania zakupów
 • Systemy wspomagające planowanie – MRP (planowanie zapotrzebowania materiałowego), MRP II (planowanie zasobów wytwórczych), ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa)

4. RYZYKO W ZAKUPACH

 • Identyfikacja potencjalnego ryzyka w procesie zakupowym – krótka charakterystyka ryzyk związanych z dostawcami, macierz oceny ryzyka, zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstw (ERM)
 • Ryzyko dostawców oraz metody jego redukcji – przykłady ryzyka związanego z dostawcami, błędy w podpisywanych umowach, zasady postępowania z monopolistami
 • Kluczowe standardy zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa – ISO 31000 (zakres, zastosowanie, zarządzanie ryzykiem), COSO (elementy zarządzania ryzykiem)

5. MODELE RELACJI Z DOSTAWCĄ

 • Siła przetargowa nabywców i dostawców a wzajemne relacje – relacje w sieci dostaw
 • Czynniki wpływające na kształtowanie się relacji pomiędzy dostawcą a producentem – omówienie tych czynników, np.: zależności kapitałowe, siłą przetargowa, system produkcji, kontekst kulturowy
 • Modele współpracy w sieci dostaw oraz relacje między dostawcami a kupcami – modele relacji między dostawcą a producentem: Just In Time, Kanban, VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę), QR (szybka reakcja), ECR (efektywna obsługa klienta); rodzaje relacji biznesowych

6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Prawo Zamówień Publicznych – wprowadzenie – zamówienia publiczne a prywatne, zakres regulacyjny ustawy, podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, progi stosowania PZP, zasady udzielania zamówień, zamówienia sektorowe, Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • Tryby zamówień przewidziane przez Prawo Zamówień Publicznych – przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna, konkurs
 • Ocena ofert oraz odwołania i skargi według ustawy Prawo Zamówień Publicznych – możliwe dokumenty wymagane przez zamawiających od wykonawców, kryteria oceny ofert, postępowanie odwoławcze

7. DŹWIGNIE OSZCZĘDNOŚCI W ZAKUPACH

 • Źródła przewagi stanowiące dźwignie oszczędności – konsolidacja, segmentacja, standaryzacja, potencjalne źródła przewagi (np. koncentracja ilości, identyfikacja najlepszej ceny, poprawa specyfikacji produktowej)
 • Cenowe i procesowe dźwignie oszczędności – przykłady dźwigni oszczędności, szacowanie poziomu oszczędności

8. ZAKUPY OPERACYJNE

 • e-Procurement – przebieg procesu zakupowego na poziomie systemu (utworzenie zapotrzebowania, ścieżka akceptacji, zamówienie itd. aż do rozliczenia płatności)
 • Zapotrzebowanie i zamówienia – przygotowanie zapotrzebowani (agregacja popytu i standaryzacja), katalogi elektroniczne, przykłady przygotowania zapotrzebowania/zamówień
 • Faktury i rozliczanie zamówień – budowa i rodzaje faktur, rozliczanie zamówień w referencji do systemów ERP

9. KONTRAKTY HANDLOWE

 • Kluczowe elementy umów handlowych – obligatoryjne i dodatkowe elementy umów, zakończenie okresu umownego, rodzaje i przedmiot pełnomocnictw, błędy w podpisywanych umowach
 • Umowy w obrocie gospodarczym – metody sprawdzania wiarygodności kontrahenta, tryb zawierania umów, podstawowe umowy w obrocie gospodarczym
 • Kontrakty z dostawcą międzynarodowym – reguły handlowe Incoterms, CISG – umowa międzynarodowa o zasadach prawa handlowego, konwencja z Lugano – jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Centrala w Polsce

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

ul Domaniewska 49

Trinity Park III

02-672 Warszawa

Pokaż na mapie

info@marketplanet.pl

(+48) 22 576 88 00

Biuro w Szwecji

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

Augustendalsvägen 24

131 52 Nacka Strand

Stockholm - SWEDEN

Pokaż na mapie

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź

Pokaż na mapie

info@marketplanet.pl

(+48) 22 576 87 52

Napisz do nas

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej