W dniach 22-23 września w Bełchatowie odbyła się II Konferencja Zakupowa „Zakupy w spółkach o znaczeniu strategicznym – budowa efektywnej organizacji zakupowej”. Konferencja
zakupowa organizowana przez Polską Grupę Energetyczną S.A. już po raz drugi poruszała najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu zakupów w największych spółkach i organizacjach. Marketplanet był partnerem merytorycznym konferencji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sektorów: paliwowego, energetycznego, bankowego, ubezpieczeniowego, budowlanego, zbrojeniowego, lotniczego, telekomunikacyjnego,
a także jednostek sektora publicznego. Oprócz organizatora – PGE S.A. – w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. PKN Orlen, Katowickiego Holdingu Węglowego, Tauronu
Polska Energia, PZU, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskich Linii Lotniczych LOT, Polimeksu-Mostostal, Rafako, Centrum Usług Wspólnych, Urzędu m.st. Warszawy i wielu
innych.

Główne dyskusje na konferencji dotyczyły:

  • Zarządzania zmianą w zakupach
  • Centrum usług wspólnych – sposób na obniżenie kosztów
  • Bazy indeksów
  • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Zasoby w organizacji zakupowej