Elektroniczna komunikacja z dostawcami – od czego się zaczęło…

Stanowcza większość nowoczesnych organizacji zakupowych posługuje się dziś rozwiązaniami, które zapewniają elektroniczny kontakt z dostawcami. Komunikacja elektroniczna daje całkowicie nowe możliwości i niesamowicie usprawnia procesy zakupowe. Zanim jednak zajmiemy się jej potencjałem, warto sprecyzować i przybliżyć samo pojęcie. Przyjmijmy zatem jego znaczenie, jako „wymianę informacji w sposób pozwalający na jej dalszą automatyczną obróbkę przez systemy informatyczne”.

Jak w praktyce definiować KPI przydatne do zarządzania zakupami w firmie

Jednym z podstawowych czynników wpływających na skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem jest jakość informacji dostarczanych jako podstawa do procesów decyzyjnych. Próba usystematyzowania przepływu, klasyfikacji i oceny informacji oraz stworzenie odpowiednich metodyk i narzędzi jest naturalnym sposobem poprawy efektywności zarządzania. Dobrze sprawdzającym się instrumentem stworzonym do systemowego zapanowania nad określoną grupą informacji jest KPI (Key Performance Indicators, czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności).

Dobry, zły – to za mało…czyli jak stworzyć system oceny dostawców

W popularnych portalach internetowych oceniając dostawcę kierujemy się najczęściej średnią z ocen wystawianych mu przez innych kupujących. Pomimo wielu zalet tak prostego modelu, jego zastosowanie do obsługi zakupów w  firmach jest bardzo ograniczone, a najczęściej praktycznie niemożliwe. Ocena dostawców w dużych organizacjach to złożony proces zbierania i wielowymiarowej analizy danych pochodzących z różnych źródeł.

Zarządzanie kategoriami zakupowymi w czasie dekoniunktury

Jak donoszą media, w I kw. 2013 r. odnotowano w Polsce rekordową ilość 240 bankructw. Jest to jedno z najbardziej dramatycznych następstw ogólnego pogorszenia kondycji gospodarki, akcelerowane w szczególności poprzez napędzający się łańcuch zatorów płatniczych. Czy zjawisko to ma przełożenie na strategie budowane dla poszczególnych kategorii zakupowych (asortymentowych) i czy wymaga podejmowania specjalnych działań przez osoby odpowiedzialne za zakupy w dużych organizacjach? Oczywiście tak, w stopniu adekwatnym do skali, […]

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej