Zmiany w prawie zmusiły zamawiających do elektronicznej komunikacji z wykonawcami i tym samym – do korzystania z odpowiednich narzędzi informatycznych. NIK rozpoczął już sprawdzanie, czy zostały one wdrożone i jak wspierają e-przetargi w instytucjach publicznych.

Kontrole NIK

Kontrole już się rozpoczęły. Ich zakres zamawiający mogą poznać, studiując dokumenty udostępnione przez NIK. Ci, którzy kontrolę mają jeszcze przed sobą, mogą do wizyty urzędników odpowiednio się przygotować.

Oczywiście warto wiedzieć w ogóle, jak taka kontrola przebiega i jakie są prawa oraz obowiązki urzędników. Wskazówki dotyczące tego zagadnienia można znaleźć na stronie NIK. Dodatkowo dobrze jest sprawdzić, w jakim zakresie instytucja spełnia swoje nowe (związane z elektronizacją) zobowiązania w realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jak wiadomo, zmiany w prawie zmusiły zamawiających do elektronicznej komunikacji z wykonawcami i tym samym – do korzystania z odpowiednich narzędzi informatycznych. Głównym zadaniem zamawiających jest przeprowadzanie przetargów powyżej progów unijnych elektronicznie i zapewnienie bezpieczeństwa oraz transparentności całego procesu.

W naszym e-Zamawiającym wprowadziliśmy nowe funkcje, dzięki którym użytkownicy systemu z łatwością wygenerują raporty potwierdzające wypełnianie ciążących na nich zobowiązań.

Udogodnienia w eZamawiającym

Dzięki nowym funkcjonalnościom platformy stworzonej przez Marketplanet zamawiający szybko i niemal bezobsługowo przygotują trzy rodzaje raportów, które mogą okazać się przydatne podczas kontroli NIK.

Dokumenty potwierdzać będą:

  • przesłanie ofert w terminie;
  • ochronę przed dostępem do treści oferty przed upływem terminu otwarcia;
  • przeprowadzenie przez zamawiającego weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych złożonych na przekazanych dokumentach (dotyczy to zarówno dokumentów wytworzonych przez wykonawców, czyli między innymi SOPZ, JEDZ, oświadczeń wynikających z SIWZ, jak i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań lub poświadczających to, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego).


>> Poznaj platformę eZamawiający >>


Zamawiający, przedkładając takie raporty, udowodni, że wszystkie oferty spłynęły zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, nikt nie miał do nich wglądu przed oficjalnym momentem otwarcia ofert oraz że wszystkie dokumenty przedłożone w toku postępowania zostały zatwierdzone i zweryfikowane przez wykonawców, a ich treść nie została zmodyfikowana przez osobę postronną.

Kontrola urzędników NIK wcale nie musi spędzać snu z powiek instytucji publicznych. Dzięki nowym funkcjom w eZamawiającym organizatorzy e-przetargów bez problemów udowodnią, że przeprowadzają swoje postępowania zgodnie z prawem, a cały proces jest transparenty i w pełni bezpieczny.

Podobne