Jakie są najważniejsze elementy Sourcingu? Jak oceniać i kwalifikować dostawców? Jak zaplanować pozyskiwanie nowych dostawców? Jak się z nimi komunikować? To trudne pytania, szczególnie dla małych i średnich firm. Trudne, ponieważ koncentrują się one głównie na wzroście i przychodach, na dalszy plan spychając równie ważne zarządzanie wydatkami.

Wszystkie przedsiębiorstwa potrzebują dostaw i często wydają 50% a nawet 70% budżetu na ich zakup, a przecież jest lepszy sposób.

Sourcing, prowadzony elektronicznie, pomaga skutecznie generować oszczędności oraz  optymalizować koszty procesu, pomaga oszczędzać czas i usprawnia ścieżkę na każdym etapie. Pozwala również zyskać kontrolę nawet nad małymi zakupami. Proces zakupowy staje się rentowny, a wyniki operacyjne znacząco się obniżają.

Kupując elektronicznie, możesz z powodzeniem koncentrować się na zarządzaniu dostawcami, bo masz pewność co do jakości produktu i obniżasz koszty procesu. Komunikacja z dostawcami przebiega sprawnie dzięki użyciu elektronicznych narzędzi takich jak zapytania ofertowe, aukcje oraz licytacje elektroniczne.

Skracasz w związku z tym czas negocjacji i kupujesz towary na lepszych warunkach, a cała ścieżka zakupów jest transparentna.

Od czego zacząć?

Przede wszystkim zidentyfikuj zapotrzebowanie firmy na towary i usługi. Następnie stwórz strategie, które pomogą znaleźć dostawców najlepiej odpowiadających potrzebom Twojej firmy. Skup się również na budowie swoich relacji z dostawcami. Partnerski dialog z dostawcami jest kluczowy do realizacji celów biznesowych. Pamiętaj, że nie należy patrzeć na zakupy jako na oddzielny byt, one są „krwioobiegiem” biznesu. Dlatego warto brać pod uwagę TCO jako główny wskaźnik inwestycyjny.

Strategia sourcingu

Zakupy to część struktury przedsiębiorstwa silnie związana z bieżącą strategią firmy, trendami i specyfiką branży. Mocna strategia wpływa nie tylko na aspekty finansowe, ale wspiera działanie każdego z działów firmy.

Nie traktuj więc sourcingu jako kwestii, którą zajmuje się tylko dział zakupów. Zaangażuj w proces każdą wewnętrzną jednostkę biznesową (np. dział finansów i księgowości, IT oraz osoby bezpośrednio współpracujące z klientem), która przyczyni się do sukcesu.

Zadaniem nowoczesnego działu zakupów jest zrozumieć, co potrzebują klienci końcowi od naszych produktów i jak połączyć to z jakością usług i towarów oferowanych przez dostawców.

Przy pracy nad strategią warto również wykonać wewnętrzną analizę struktury wydatków, a następnie porównać jej wyniki z rynkiem. Zazwyczaj bierze się pod uwagę 3 czynniki: nasze ceny, dostawcy oraz technologia. Np. czy firma świadomie decyduje się na korzystanie np. z 1 dostawcy, czy nie lepiej zmienić i poszukać nowych, a tym samym wygenerować oszczędności. Na tej podstawie tworzy się już konkretną strategię postępowania, określa się tryb wyboru, rodzaj umowy oraz dostawców.

Przed rozpoczęciem pracy nad strategią warto odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

  1. Jakie są główne cele biznesowe firmy?
  2. Jakie są główne oraz poboczne działania operacyjne?
  3. Jaka jest struktura wydatków? Czy jest jeden wyodrębniony dział główny, czy wszyscy po równo?
  4. Kim są nasi klienci, konkurencja oraz jakie są wymagania rynku?
  5. Jakie są główne obszary wydatków, które wymagają optymalizacji? Które z tych obszarów są priorytetowe (wynikające z celów biznesowych)?
  6. Jak do tej pory poszukiwani byli dostawcy? Które działania się sprawdziły, a które nie?

Relacje z dostawcami

Proces kupowania nie kończy się już na kupującym, definiującym wymagania dotyczące oferty. Proces ofertowania to dialog, poszukiwanie wspólnych rozwiązań mających wpływ na przedmiot i formę zakupu, czyli poszukiwanie wartości.

Dostawca angażowany na końcowym etapie wyboru, budowa specyfikacji produktowej w oparciu o doświadczenie i wiedzę samego kupującego przestało już być standardowym schematem. Dzisiaj mówimy o Total Value of Ownership, a więc o pracy wspólnej, o angażowaniu się w projekty R&D w celu modyfikacji produktu czy usługi, o poszukiwaniu specyficznego know-how, czy o relacji partnerskiej, w której dostawca jest częścią inwestycji kupującego.

Dzięki platformie do oceny i kwalifikowania dostawców takiej jak OnePlace, będziesz mógł wykorzystać kluczowe kompetencje dostawców, aby przyspieszyć rozwój produktu, osiągnąć cele finansowe i uzyskać przewagę nad konkurencją.

Total cost of ownership

Bierz pod uwagę TCO jako główny wskaźnik inwestycyjny. Identyfikacja całkowitego kosztu posiadania wymaga spojrzenia na cały proces pozyskiwania i konsumowania produktu lub usługi, co może mieć miejsce tylko przy współpracy i wkładzie zarówno od kupującego, jak i od sprzedającego. 

Przy mierzeniu TCO warto pamiętać:

  1. Przy wyborze oferty dostawcy, nie kieruj się tylko i wyłącznie ceną. Mierz wartości pozyskiwania biorąc pod uwagę cenę za sztukę (PPU), całkowity koszt pozyskania (TCA), całkowity koszt posiadania (TCO) oraz zarządzanie wartością całkowitą (TVM)
  2. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi zaopatrzenia na wczesnym etapie cyklu rozwoju produktu.
  3. Wykorzystaj elektroniczną komunikację z dostawcami, przyspieszy to czas składania zamówienia i pomoże w automatyzacji procesu.

Sprawdź nasze dobre praktyki w obszarze Sourcingu i poznaj elementy, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu całego procesu:

13_dobrych_praktyk_w_sourcingu

 

 

Podobne