Marketplanet dołączył do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) – Izby skupiającej przedsiębiorstwa z sektora teleinformatyki. Jako firma z 16-letnim doświadczeniem na rynku rozwiązań wspierających procesy zakupowe Marketplanet będzie zaangażowany w działania promocyjne i edukacyjne w obszarze elektronizacji zakupów i zamówień publicznych prowadzonych przez Izbę.

Razem z PIIT 5 kwietnia Marketplanet uczestniczył jako ekspert w obszarze zamówień publicznych w seminarium e-Zamówienia w Urzędzie Zamówień Publicznych. W trakcie seminarium zostały poruszone takie kwestie jak przygotowanie organizacji w Polsce na wdrożenie wymogów nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz integracji komercyjnych platform zakupowych z publiczną platformą “E-Zamówienia”. Marketplanet przedstawił Platformę Marketplanet Zamówienia Publiczne oraz OnePlace jako kompleksowe rozwiązanie dla jednostek administracji centralnej i samorządowej, jak i przedsiębiorstw zobligowanych do stosowania prawa zamówień publicznych. Platforma Marketplanet zapewnia pełne wsparcie realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp oraz dyrektywami UE. Uwzględnia pełną integrację z platformą “E-Zamówienia”.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji  w ramach działalności gospodarczej oferuje:

  • organizowanie szkoleń, konsultacji i doradztwa marketingowego, ekonomicznego, finansowego i technologicznego;
  • organizowanie spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz organizacji międzynarodowych;
  • prowadzenie działań promocyjnych, takich jak: organizacja giełd, wystaw i targów oraz misji handlowych  w kraju oraz za granicą;
  • gromadzenie informacji, opracowywanie i rozpowszechnianie analiz, syntez i raportów dotyczących funkcjonowania rynku informatycznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz za granicą;

 

Podobne