Marketplanet przeprowadził  badanie potencjału optymalizacyjnego zakupów dla całej Grupy Kapitałowej, tj. oddziałów w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech.

Projekt obejmował analizę organizacji zakupów. Stanowiła ona podstawę do opracowania rekomendacji o charakterze strategicznym, operacyjnym i quick wins, co pozwoliło na usprawnienie procesów zakupowych w AG Foods.

„Przepływ informacji odbywał się sprawnie i terminowo zapewniając efektywną komunikację. Jakość zebranych informacji, udzielonych rekomendacji oraz przygotowanych produktów końcowych oceniamy bardzo wysoko. Konsultanci wykazali się ekspercką wiedzą z zakresu zakupów korporacyjnych oraz profesjonalizmem i rzetelnością przy realizacji projektu.” – ocenia Prokurent Kamila Mizeráková.

Podobne