Gaz-System. S.A., operator gazociągów i strategiczna firma dla polskiej gospodarki, poinformował na swojej stronie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na  „Zakup i wdrożenie narzędzia informatycznego obsługującego proces zakupowy”.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet).

https://przetargi.gaz-system.pl/pz?MP_module=main&MP_action=cmsMessageDetails&iMessage=1185043751

Podobne