W siedzibie Marketplanet rozpoczęło się dedykowane spotkanie warsztatowe: Nowe zamówienia publiczne: Europejskie dyrektywy o zamówieniach publicznych z 2014 r.– co powinno być wdrożone do polskich przepisów.

Nowe zamówienia publiczne – prościej, innowacyjnie i konkurencyjnie – czy tak będzie? Jak się przygotować od strony prawnej i biznesowej do zmian związanych z nową dyrektywą ds. zamówień publicznych? Dzisiaj rozmawiamy między innymi o wymogach dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, dyrektywie sektorowej i zamówieniach elektronicznych w kontekście europejskich dyrektyw o zamówieniach publicznych z 2014 roku.

Poniżej fotorelacja ze spotkania:

Podobne