Aukcje elektroniczne są narzędziem wspierającym wykonywanie zakupów, w którym negocjacje warunków handlowych prowadzone są drogą elektroniczną. Pozwalają one na wyłowienie najbardziej korzystnej oferty nie tylko pod względem cenowym, ale dostosowanej do innych wymagań biznesowych kupującego.

Marketplanet na przestrzeni 10 lat przeprowadziło ponad 100 tys. transakcji aukcyjnych, zrealizowanych na platformie zakupowej, w których uczestniczyli dostawcy z niemal 300 branż. W przypadku niektórych branż oszczędności lub rabaty, jakie udaje się uzyskać dzięki wykorzystaniu ofert poprzez platformy zakupowe, sięgają nawet 60 proc. wartości zakupów. Średni poziom oszczędności wynosi ok. 30 procent. Gdyby nie platforma zakupowa, przedsiębiorstwa które zdecydowały się na e-aukcję, najprawdopodobniej nie uzyskałyby takiego poziomu oszczędności kosztowych.

Co ważne, aukcje internetowe obsługują postępowania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Pozwalają też na składanie ofert potwierdzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Generuj oszczędności wykorzystując aukcje elektroniczne

wpis aukcje

W powyższej tabeli przedstawione zostały jedynie kategorie asortymentowe generujące największy poziom oszczędności. Dużą część listy stanowią usługi, co wynika z faktu, że zazwyczaj ich marża przewyższa dostawy materiałów, stanowiąc tym samym większe pole manewru dla oferentów. Ponadto na wysokość oszczędności wpływ ma również charakter powyższych kategorii asortymentowych, w których nie występują znaczące bariery wejścia, dzięki czemu poziom konkurencji jest duży.

Oszczędności bazowo liczone były jako różnica między średnią ofert dostawców złożonych przed e-aukcją (oferty papierowe, wstępne oferty drogą elektroniczną), a zwycięską ofertą finalną po e-aukcji. Jak łatwo można zauważyć największe oszczędności dzięki zastosowaniu aukcji elektronicznych sięgają nawet ponad 60 %.

Aby zobaczyć pełną listę branż i oszczędności, sięgnij do załącznika nr 1 Raportu Marketplanet

Podobne