Od 18 października 2014 r. kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwsze statystyki (na koniec 2014 r.)  dotyczące stosowanych kryteriów wyboru ofert.

Pierwsze statystyki

Opublikowane statystyki są bardzo interesujące, tym bardziej jeśli porównamy je do sytuacji przed nowelizacją, gdzie ponad 90 % wszystkich zamówień publicznych było zamówieniami jedynie z kryterium cenowym.

Tabela 1. Zamówienia publiczne przed i po nowelizacji

tabel1

Źródło: UZP

Jeśli chodzi o stosowanie kryteriów pozacenowych, statystyki opisują poniższe dane:

Tabela 2: Kryteria pozacenowe

tabel3

Źródło: UZP

Rewolucja w zamówieniach publicznych?

Czy powyższe zmiany w kryteriach oceny są wynikiem rewolucji nastawienia do zamówień publicznych i w efekcie tworzenia przemyślanych strategii zakupowych, poprzedzających samo  postępowanie o udzielenie zamówienia, czy raczej tylko zadośćuczynieniem ustawie, zgodnie z którą muszą być stosowane kryteria pozacenowe?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zwrócę się raz jeszcze do interesujących statystyk. W postępowaniach, w których ocenie podlegała nie tylko cena, w ponad 92% ogłoszeń zamawiający przyjmowali 2 kryteria oceny ofert, zaś średnio stosowali 2,11 kryterium.

Osobiście uważam, że optymistyczne wnioski są na razie na wyrost. Zostawiam Państwa z otwartym pytaniem – czy za pomocą tylko jednego kryterium pozacenowego można zapewnić odpowiednią jakość dostaw?

Podobne