Wskaźnik PMI, czyli aktywności polskiego sektora przemysłowego w styczniu 2015 r. wyniósł 55,2 pkt., co oznacza wzrost o 2,4 pkt.

PMI – wskaźnik wyprzedzający koniunkturę

PMI indeks (ang. Purchasing Managers Index) – jest to wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym w danym kraju. Powstaje on na bazie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów zakupów z całego kraju, którzy odpowiadają na pytania dotyczące swojej branży. Oceniają oni jak zmieniła się sytuacja w branży w relacji do poprzedniego miesiąca pod kątem nowych zamówień, poziomu produkcji, dostaw zapasów oraz zatrudnienia. Do wyboru maja trzy stopnie oceny sytuacji jako: lepszą, gorszą lub taką samą. Indeks PMI obliczany jest jako średnia ważona na podstawie otrzymanych odpowiedzi.

Co wynika ze wzrostu wskaźnika PMI?  Przede wszystkim wiemy, że w styczniu zanotowano wzrost liczby nowych zamówień w sektorze przemysłowym. Jest to dobra informacja dla dostawców, ale też dla całej polskiej gospodarki, gdyż wskaźnik PMI powszechnie uważa się za tzw. wskaźnik wyprzedzający koniunkturę. Liczba nowych zamówień wzrasta nieprzerwanie od czterech miesięcy, po spadkach notowanych od czerwca do września ubiegłego roku. Zamówienia eksportowe wzrosły trzeci miesiąc z rzędu i to w tempie szybszym niż w grudniu. Poprawa koniunktury przedsiębiorstw produkcyjnych związana jest przede wszystkim z niższymi kosztami działalności, w szczególności spadającymi cenami paliw, stali  i deflacją.

Wiecej na http://www.isbnews.pl/