Dziś musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakich ludzi chcemy mieć do spraw zakupów w sektorze publicznym, a nie tylko do zamówień rozumianych jako procedury przetargowe. Proces zakupowy to dużo więcej niż sam przetarg. 

Wywiad_Filipowski

Zamawiający_wywiad

 

 

Podobne