Openinnovation i crowdsourcing – te metody kupujący i dostawcy uznali za najskuteczniejsze w tworzeniu wartości dodanej. Jak ma się to do priorytetu obniżenia kosztów we współpracy? Wyniki badania „Kupiec i Dostawca kreatorami wartości” wskazują na pozorną sprzeczność w nastawieniu obu stron do tworzenia wspólnej wartości.

Openinnovation czy obniżenie kosztów?

Na pytanie, z jakich metod skorzystałbyś w celu tworzenia wartości dodanej – zarówno kupujący jak i dostawcy umieścili wysoko w odpowiedziach openinnovation – wspólne działanie mające na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań. Może wydawać się, że wynik stoi w sprzeczności z odpowiedziami na pytanie, w jakim obszarze dwie strony transakcji widzą potencjał do wspólnej współpracy, w którym zarówno kupujący i dostawcy odpowiedzieli, że głównym celem ich współpracy powinny być działania ukierunkowane na obniżenie kosztów. Patrząc na to z innej strony okazuje się, że odpowiedzi wcale nie wykluczają się. Działania podejmowane w ramach innowacyjności mogą mieć na celu właśnie obniżenie kosztów – czy to związane z bardziej produktywnym wykorzystaniem zasobów, ulepszonym procesem produkcji/zamówień czy innowacyjnym i tańszym opakowaniem. Takie przedsięwzięcia końcowo przyczyniają się do obniżenia kosztów.

Crowdsourcing, czyli satysfakcja klienta przede wszystkim

Dostawcy najwyżej umieścili w swoich odpowiedziach crowdsourcing, rozumiane jako przekazanie pracy, np. nad ulepszeniem procesu, do grona kluczowych klientów, aby jak najlepiej móc zaspokoić ich wymagania. Wskazuje to na otwartość dostawców na chęć współpracy z klientem już od początkowych faz produkcji, czy przygotowywania usługi, z możliwością „personalizacji” swojej oferty, tak aby klient mógł być bardziej zadowolony. Kwestia druga to nisko ocenione konsorcjum, współwykonawstwo – odpowiedź taka może być charakterystyczna dla przedstawicieli dużych firm, które nie muszą w przetargach korzystać z doświadczenia większych graczy.

Wykres 1. Z jakich metod skorzystałbyś w celu tworzenia wartości dodanej z dostawcą?

open1

 

 

 

 

Wykres 2. Jakich metod użyłbyś w celu tworzenia wartości dodanej z klientem?

 

open2