Szybsze, bardziej przejrzyste, przeprowadzone na podstawie większej wiedzy rynkowej i wymiany doświadczeń z partnerami biznesowymi – takie są transakcje elektroniczne na rynku B2B. Dostępność rozwiązań mobilnych, coraz większa aktywność kupujących i dostawców w sieci, rozwój narzędzi IT, w tym m.in. tych wspierających zakupy, sprawia, że chcąc zachować przewagę konkurencyjną, firmy coraz szybciej muszą przystosować się do nowych możliwości technologicznych.

Chociaż coraz więcej mówi się już o tak zaawansowanych rozwiązaniach jak np. CPS (cyber-physical systems) oraz Internecie Rzeczy (Internet of Things), które mają zapewnić monitoring i optymalizację w czasie rzeczywistym wszystkich elementów łańcucha dostaw, to nadal w tym obszarze firmy często nie korzystają z dostępnych już możliwości technologicznych. Wyjątek może stanowić bankowość mobilna, która w naszym kraju rozwija się bardzo prężnie.

 Co zyskuje na znaczeniu i jakie rozwiązania są coraz popularniejsze?

Jakie możliwości technologiczne są wyznacznikiem w elektronicznych transakcjach kupna i sprzedaży? Chciałabym zwrócić uwagę na cztery z nich:

  1. technologia mobilna – przedsiębiorcy coraz bardziej dostrzegają efektywność profesjonalnych mobilnych rozwiązań, dzięki którym jesteśmy online zawsze i wszędzie. Na obecnym rynku nie można sobie pozwolić na chwilę bez dostępu informacji.  Niestety jednak wiele rozwiązań mobilnych jest tylko niedostosowanym odzwierciedleniem rozwiązań webowych i pozostawia wiele do życzenia jeśli chodzi o usability i wdrożenie. Mobilność to nie tylko bieżąca informacja, to nowy rynek promocji swojej firmy. Obszar mobilnej reklamy daje reklamodawcom możliwości stworzenia nowych dróg dotarcia do swoich klientów i zaangażowania ich we wspólną komunikację.
  2. social media –  związane przede wszystkim z dzieleniem się wiedzą i współpracą zarówno na poziomie komunikacji wewnętrznej, jak i w relacjach z dostawcami.
  3. big data – dane zebrane podczas realizacji tysięcy, a często milionów transakcji w firmowych systemach zakupowych, są niewyczerpalnym źródłem informacji o historycznych wydatkach czy statystykach, co właściwie przeliczone jest doskonałym źródłem do prowadzenie analiz, przygotowania rzeczywistych prognoz odnośnie wyników jak i odnośnie zmieniających się warunków rynkowych.
  4. rozwiązania w chmurze – dzielenie zasobów IT oznacza mniejsze koszty związane z infrastrukturą informatyczną oraz podział kosztów wynikających ze współdzielenia serwerów przez wiele aplikacji. Takie rozwiązania zapewnią też bezpieczeństwo ze względu na ustanowienie stref kontrahentów poza zasobami informatycznymi kupujących. Korzyściami są również wzrost wydajności oraz łatwiejszy upgrade i brak kosztów licencji czy też ochrona w razie utraty danych.

W transakcjach kupna i sprzedaży innowacyjność to nie ideologia, ale konkretne korzyści

Nietrudno wysnuć wnioski, że przy właściwym zarządzaniu, wymienione  narzędzia stanowią źródło wielu korzyści w procesie kupna i sprzedaży. Oto główne z nich:

  • Przede wszystkim rozwiązania takie jak narzędzia mobilne,  w chmurze czy social media zmieniają samą formę relacji między Kupcem i Dostawcą. Coraz częściej mówi się o tym, że przedsiębiorcy biorą pod uwagę strategiczne, pozacenowe aspekty współpracy (zobacz Dobra relacja z dostawcą oznacza zysk), postrzegając nawiązywaną relację długofalowo. Teraz stało się to prostsze i sprawniejsze, a co za tym idzie, także forma komunikacji jest płynniejsza.
  • Dostęp do źródeł i prowadzenia transakcji możemy mieć wszędzie i o każdej porze. Jest to odpowiedź na wyzwania rynku B2B czyli zachowanie elastyczności i płynności działania organizacji.
  • Narzędzia elektroniczne nie tylko zmniejszają ilość czasu i energii włożoną w relacje z dostawcą, ale również otwieraj drogę do Open Innovation. Wymiana wiedzy staje się łatwiejsza i bardziej naturalna, ze względu na prostszą drogę komunikacji.
  • Tego typu rozwiązania niosą za sobą stopniową zmianę charakteru relacji kupiec – dostawca. Powoli znoszone są bariery komunikacyjne między stronami, które często leżą u podstaw braku partnerskich relacji.
  • Poza nową jakością relacji, istotny jest także aspekt transparentności, jaką zyskuje komunikacja kupującego i dostawcy. W momencie gdy wszystkie dane są przesyłane w aplikacji, obie strony zachowują pełną przejrzystość działań.
  • Nowe możliwości zwiększają szansę mniejszych przedsiębiorstw na rynku. Wielkość dostawcy nie ma już tak dużego znaczenia, ponieważ i oni stają przed wyzwaniem szybkiego dotarcia do klientów, dostępności i udostępnienia przyjaznych rozwiązań

 

Podobne