W badaniu „Kupiec i dostawca kreatorami wartości” chcemy poznać podejście jednej i drugiej strony czyli zarówno kupujących i sprzedających do współpracy, do budowy długofalowych relacji. Dla nas dzisiaj proces kupowania to jest jedna i druga strona. Nie kończy się na kupującym, który precyzuje swoje wymagania, a dostawcy mają się do nich dostosować.

Biorąc pod uwagę doświadczenia naszych klientów i nasze, a także najlepsze praktyki stosowane w Polsce i na świecie zachęcamy do budowy długofalowej współpracy. W badaniu chcemy spojrzeć,  na jakie elementy budowania wspólnej wartości jedna i druga strona kładzie nacisk. – mówi Grzegorz Filipowski, Członek Zarządu w Marketplanet.

Badanie – Kupiec i Dostawca kreatorami wartości na Vimeo.

Weź udział w badaniu „Kupiec i Dostawca kreatorami wartości”

Jeszcze nie wziąłeś udziału w badaniu „Kupiec i Dostawca kreatorami wartości” , a zarządzasz zakupami lub sprzedażą w firmie, wypełnij ankietę:

Podobne