Jeśli zarządzasz zakupami lub sprzedażą w swojej firmie, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w badaniu „Kupiec i Dostawca kreatorami wartości”. Postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób kupiec i jego dostawca mogą budować wartość dodaną, w których obszarach dostrzegają największy potencjał współdziałania oraz jakie narzędzia byłyby przydatne w pokonaniu barier komunikacyjnych. Na te pytanie odpowiedzą wyniki ankiety, którą stworzyliśmy z myślą o promocji Kupców i Sprzedawców jako kreatorów wartości w swoich organizacjach.

Badanie wskaże główne obszary, w jakich Managerowie dostrzegają potencjał do rozwoju i działania swych działów wewnątrz jak i na zewnątrz firmy oraz pomogą ustalić, jak oceniany jest ich wpływ na wyniki całej firmy. Do wypełnienia ankiety zaprosiliśmy Dyrektorów ds. Zakupów oraz Sprzedaży z firm w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety Kupiec i Dostawca kreatorami wartości!

 

Celem badania jest:

  • identyfikacja kluczowych obszarów w budowaniu wspólnej wartości przez kupców i ich dostawców
  • wskazanie głównych barier komunikacyjnych między obszarem zakupów i sprzedaży
  • zbadanie możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w komunikacji między klientami i ich dostawcami

Osoby, które wezmą udział w badaniu, jako pierwsze otrzymają raport z omówieniem  wyników ankiety . Wśród przedstawicieli firm, wylosujemy 10 przedsiębiorstw, które uzyskają dostęp do Portalu Marketplanet OnePlace na okres 2 miesięcy.

 

Podobne