E-faktury są prostsze w użyciu, praktyczniejsze i tańsze w obsłudze od faktur papierowych. Niestety, rynek europejski wciąż nie jest dostosowany do wdrażania tego typu rozwiązań.  Niedługo sytuacja może się zmienić – Komisja Europejska  podejmuje konkretne kroki w celu implementacji e-faktur.

E-faktura w Europie

Nie trzeba nikogo przekonywać, że korzystanie z e-faktury ma wiele korzyści, m.in. łatwiejsze procesowanie, mniejszą ilość błędów, czy redukcję kosztów do obsługi procesu fakturowania.  Przedsiębiorstwa, poprzez wykorzystywanie narzędzi elektronicznych do fakturowania, mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nie tylko na swoim krajowym rynku, ale także w skali międzynarodowej.  Jednak implementacja rozwiązań związanych z elektroniczną fakturą na rynku europejskim napotyka na bariery. Przede wszystkim e-faktury wytwarzane są w wielu różnych formatach, według różnych standardów. To uniemożliwia sprawne przesyłanie dokumentów pomiędzy partnerami handlowymi. Poszczególne europejskie państwa mają także własne prawodawstwa regulujące ważność i dopuszczalność e-faktur w kategoriach prawnych, finansowych i administracyjnych. Wiele firm ma również zastrzeżenia co do bezpieczeństwa systemów e-fakturowania i możliwości wystąpienia związanego z tym nadużycia.

Od 2020r. e-faktura ma być główną metodą fakturowania

Organizacją, która może pomóc w przezwyciężeniu tych trudności jest niewątpliwie Komisja Europejska. Przedstawiciele Komisji Europejskiej od paru lat podejmują różne inicjatywy, wspierające powstanie europejskiego środowiska e-fakturowania. Pod koniec 2010 roku został ogłoszony konkretny plan – komunikat identyfikujący działania, które będą podejmowane w celu wprowadzania e-fakturowania. Do najważniejszych z nich należy niewątpliwie stworzenie podstaw prawnych oraz wypracowanie wspólnych norm. Państwa członkowskie są także zachęcane do promowania e-faktury na wewnętrznych rynkach. Cel jest konkretny –  do 2020r. e–faktura ma być główną metodą fakturowania. Komisja Europejska wspierała e-faktury również poprzez wielokrotnie organizowane konferencje poświęcone e-fakturze, na których zainteresowane strony miały okazję do podjęcia dyskusji z ekspertami w tej dziedzinie. W 2011r. rozpoczęło swoją działalność „Europejskie Forum na temat fakturowania elektronicznego” (European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing).  Ma ono na celu skupianie kluczowych podmiotów państw członkowskich zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Jest to miejsce wymiany doświadczeń i prezentacji najlepszych praktyk.

Nowa dyrektywa, rola e-faktur zwiększy się już od tego roku

Ostatecznie, proces zwiększania roli e-faktury, ma przyspieszyć dyrektywa wydana na początku bieżącego roku. Dyrektywa zatwierdzona przez polityków Unii Europejskiej i rządy poszczególnych członków gwarantuje wdrożenie jednolitego standardu dla e-fakturowania w sektorze zamówień publicznych. Politycy pokładają w tym ruchu wielkie nadzieje – dzięki usunięciu przeszkód w transgranicznej wymianie faktur, państwa powinny odnotować znaczne oszczędności. Zgodność e-faktury z ustalonymi normami ma być wystarczającym warunkiem do uznania jej wartości przez europejskie organy publiczne.

E- faktury to dopiero początek

Wdrożenie e-faktur z pewnością będzie miało niebagatelny wpływ na oszczędności finansowe przedsiębiorstw i całych państw. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko pierwszy etap wdrażania narzędzi elektronicznych w procesie obsługi zamówień publicznych w Unii Europejskiej.

Podobne