Ponad 60% firm stwierdza, że wskutek problemów w obszarze zaopatrzenia ich firmowe wskaźniki efektywności spadły o minimum 3%. Badanie przeprowadzone przez PwC dotyczące zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw wskazało bliskie korelacje między zakłóceniami w łańcuchu dostaw a wynikami finansowymi przedsiębiorstw.

Badania  przeprowadzone przez firmę doradczą PwC i the MIT Forum for Supply Chain Innovation objęły w sumie 209 firm o globalnym charakterze. Analizie poddano funkcjonowanie łańcucha dostaw i wpływ zakłóceń w tym obszarze na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

Zapewnienie efektywnego łańcucha dostaw jest szczególnie istotne w dobie dekoniunktury. Spowolnienie gospodarcze zwłaszcza w Europie, spowodowało spadek popytu na wiele produktów i usług. Reaktywnie, firmy zmuszone są do zmiany strategii rozwoju i poszukiwania alternatywnych rynków globalnych. W konsekwencji operacyjne „podołanie procesowi dostaw” staje się trudniejsze, co może prowadzić często do wzrostu kosztów i obniżenia  standardów obsługi klienta końcowego.

Główne wnioski z badania:

  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw przekładają się wprost na efektywność operacyjną firmy.
  2. Firmy, które posiadają dojrzałe kompetencje w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz  ryzykiem są bardziej odporne na niespodziewane zakłócenia.
  3. Firmy, które budują elastyczny łańcuch dostaw są mniej podatne na wszelkie ryzyka.
  4. Firmy, które inwestują w opracowanie programu zarządzania ryzykiem per segment są bardziej odporne na zmiany.

Globalnie działające organizacje są narażone na ryzyka: począwszy od wahań cen materiałów, poprzez zmiany kursów walut a na wojnach i klęskach żywiołowych kończąc. To przekłada się na zakłócenia w łańcuchu dostaw, które mają istotny wpływ na działalność i wyniki finansowe firmy. O tym wszystkim należy pamiętać tworząc wydajny łańcuch dostaw.

Angielska wersja raportu jest dostępna pod linkiem:

http://www.pwc.com/en_GX/gx/operations-consulting-services/pdf/pwc-and-the-mit-forum-for-supply-chain-innovation_making-the-right-risk-decisions-to-strengthen-operations-performance_st-13-0060.pdf

Podobne