Droga urządzeń mobilnych z sal konferencyjnych do „back office” jest coraz krótsza – pracownicy firm coraz chętniej wykorzystują zaawansowane smartfony, w wielu codziennych czynnościach, starając się pozostać w kontakcie, szybciej zareagować – kluczowe w procesach zakupowych. Coraz większa liczba pracowników  korzysta ze smartfonów równie często a czasem częściej niż z laptopów. Taka sytuacje nie idzie niestety w parze z doświadczeniem poszczególnych firm we wdrażaniu i zarządzaniu mobilną infrastrukturą. W rezultacie firmy działają na zasadzie „prób i błędów”.

Doświadczenia brakuje na każdym etapie wdrożenia – począwszy od definiowania celów, poprzez wybór platformy, skalowanie a na szacowaniu budżetu skończywszy. A zarządzanie infrastrukturą mobilną wymaga  szczególnej uwagi, gdyż urządzenia mobilne są z definicji narażone bardziej na różne „wypadki”, kradzieże, zagubienia, uszkodzenia, co może stanowić dla firmy poważny problem.

Zdefiniować działający w firmie ekosystem urządzeń mobilnych  nie jest wcale tak trudno, o ile mamy ustalony choć jeden sensowny cel biznesowy.  Brak takiego celu zwykle powoduje w późniejszym czasie śladowe wykorzystywanie możliwości mobilnego ekosystemu przez pracowników lub całkowicie niespójne korzystanie, co w konsekwencji utrudnia firmie dobór odpowiednich aplikacji, instrukcji operacyjnych i – co najważniejsze,  marnotrawienie potencjału projektu i infrastruktury.

Warto przy planowaniu wdrożenia kompleksowego ekosystemu urządzeń mobilnych przejść przez poniższe punkty, aby lepiej zaplanować wdrożenia w firmie:

  1. Ważne jest, aby zrozumieć wymagania biznesowe, którym urządzenie mobilne będzie w stanie sprostać. Na przykład, czy urządzenie będzie wykorzystywane przede wszystkim do czytania i odpowiadania na e-maile, czy  prowadzenia  biznesu przez telefon, czy też linii biznesowych (LOB). Odpowiednie aplikacje, które będą wykorzystywane przez pracowników mobilnych codziennie muszą być dopasowane do urządzenia oraz ekosystemu.
  2. Dobór procesów biznesowych musi być oparty na faktycznych możliwościach urządzeń oraz przynosić wymierne korzyści poprzez np. poprawę jakości obsługi klientów, szybsze reagowanie na bodźce biznesowe – (postąpienia w aukcjach elektronicznych, akceptacja w workflow itp.).
  3. Wybrana platforma musi zapewniać możliwość ciągłego rozwoju, warto aby poziom kompatybilności z innymi technologiami był jak najszerszy.
  4. Warstwa technologiczna powinna być dostarczana przez podmiot, który ma możliwość rozwoju platformy  w przyszłości – aby przedsiębiorstwo nie zostało z anachronicznym rozwiązaniem bez perspektyw.
  5. Rozwiązanie powinno być maksymalnie proste w obsłudze przez użytkowników końcowych – czyli pracowników firmy oraz jeżeli przewiduje to  projekt jej klientów. Trudna w obsłudze lub nie użyteczna aplikacja spowoduje opór użytkowników lub pogorszenie parametrów wykonywanych czynności.

Podobne