Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
ZGH Bolesław jest innowacyjnym kompleksem wydobywczo-przetwórczym. Działanie firmy opiera się przede wszystkim na wydobyciu cynku i ołowiu oraz na pierwszorzędnej produkcji.

Nasze Rozwiązania:
W pierwszej części projektu reorganizacji zakupów, ZGH Bolesław poprosiło o przeprowadzenie audytu organizacji zakupowej. Konsultanci Marketplanet przeprowadzili rozmowy z pracownikami spółki oraz dokonali przeglądu dokumentów i procedur. Wywiady prowadzone były nie tylko z pracownikami z obszaru organizacji zakupów, ale ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi. Rekomendacje obejmowały zarówno wskazania w obszarze struktury jak i również organizacji (procedury, szablony itp.).

ZGH Bolesław zdecydował się na wdrożenie systemu Platforma Marketplanet (moduły: Wyboru Dostawcy, Aukcji elektronicznych oraz Elektronicznych zapytań ofertowych).

Korzyści biznesowe:
• Pierwsze aukcje na elementy transformatorów, przekaźniki elektromagnetyczne, elementy torów kolejowych, zrealizowane na platformie aukcyjnej, przyniosły oszczędności nawet do 35% zakupu.
• Wdrożone funkcjonalności systemu umożliwiają przygotowanie i prowadzenie postępowań zakupowych, wysyłanie elektronicznych zapytań ofertowych oraz organizację aukcji i licytacji elektronicznych.
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania