Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Veolia Energia zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą,. Jest częścią międzynarodowej grupy Veolia, europejskiego lidera w zakresie usług energetycznych.

Nasze Rozwiązania:
Platforma Marketplanet została wdrożona w celu wsparcia procesu planowania zakupów, realizacji postępowań zakupowych, wyboru dostawcy oraz zarządzania umowami w Grupie kapitałowej Veolia.

Wdrożone moduły
• Wybór Wykonawców umożliwiający prowadzenie Postępowań Przetargowych;
• Zarządzanie Umowami pozwalające na rejestrację i zarządzanie umowami zarówno zakupowymi jak i sprzedażowymi;
• Baza Wykonawców, w której gromadzone są informacje na różnych etapach procesu zakupowego
• Baza kwalifikowanych dostawców służy do kwalifikacji i oceny oferentów biorących udział w procesach zakupowych klienta

Osiągnięte korzyści biznesowe:
• Efektywna kontrola procesu zarządzania dokumentami w obszarze zakupów;
• Ujednolicone narzędzie Zakupowe dla całej Grupy Veolia;
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania