Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Projekt miał na celu optymalizację wydatków Urzędu Miasta Warszawy poprzez wdrożenie elektronicznego narzędzia zakupowego. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na usprawnienie kontaktu z dostawcami i realne oszczędności w postaci ponad 134 mln PLN

Przykładowe zrealizowane oszczędności:
• Budowa parkingu Park&Ride przy ul. Krakowskiej – 3 mln PLN oszczędności
• Budowa pływalni i hali sportowej z parkingiem – 3,8 mln PLN oszczędności
• Przekazywanie obsługi linii autobusowych prywatnym przewoźnikom – 47 mln PLN oszczędności
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania