Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Nasze Rozwiązania:
Wdrożenie Systemu Wsparcia Organizacji Zakupów (SWOZ). W ramach , projektu wdrożono i uruchomiono system informatyczny służący do przygotowania i prowadzenia procesów zakupowych. Zakres wdrożenia obejmował moduły: planowania zakupów, postępowań przetargowych, aukcji elektronicznych oraz zarządzania umowami.

Korzyści biznesowe:
• Osiągnięcie oszczędności w każdym roku na poziomie od 3 do 10 proc. w wybranych do konsolidacji kategoriach zakupowych.
• Model organizacji zakupowej, w który wpisuje się SWOZ, pozwala na integrację kupców posiadających kompetencje, wiedzę i doświadczenie w obszarze poszczególnych kategorii zakupowych, co skutkuje zwiększeniem efektywności realizowanych w Grupie zakupów.
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania