Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Nasze Rozwiązania:
Celem projektu było opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu zakupowego w Spółce Young Digital Planet S.A. Projekt składał się z trzech głównych etapów:
• analizy stanu obecnego obszaru zakupowego
• opracowaniu planu wdrożenia kluczowych zmian w obszarze zakupowym
• opracowaniu polityki zakupowej wraz z dokumentami wykonawczymi

Podczas projektu przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów kierowniczych z przedstawicielami Young Digital Planet S.A.

Korzyści biznesowe:
• Realizacja wymiernych oszczędności finansowych
• Zainicjowanie wewnętrznych projektów optymalizacyjnych w obszarze zakupowym
• Zdefiniowanie zakresu i sposobu wdrożenia „szybkich zwycięstw”
• Zwiększenie efektywności procesów zakupowych
• Ujednolicenie procedur zakupowych
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania