Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Metro Warszawskie Sp. z o.o. od 2018 korzysta z platformy Marketplanet , za pośrednictwem której obsługiwany jest proces udzielania zamówień i realizacji zakupów dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Komunikacja elektroniczna z wykonawcami odbywa się z wykorzystaniem Marketplanet OnePlace, gdzie Wykonawcy mają możliwość elektronicznego składania ofert, wymiany informacji z Zamawiającym oraz otrzymywania zamówień.
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania