Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Narzędzie wdrożone w mBanku umożliwi automatyzację całego procesu zakupowego (Sourcing i Procurement). Komunikacja elektroniczna z rynkiem odbywać się będzie z wykorzystaniem innowacyjnego portalu handlu B2B – Marketplanet OnePlace.

Oprócz wdrożonych rozwiązań, równolegle prowadzone będą działania informacyjne dla dostawców mBanku, aby zapewnić ich gotowość do realizacji transakcji elektronicznych.
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania