Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Centralizacja procesów zakupowych wspierana narzędziami informatycznymi rozwijanymi w oparciu o Platformę Marketplanet pozwoliły jednej z największych polskich firm już w pierwszym roku zaoszczędzić na zakupach ok. 300 mln zł.

KGHM Polska Miedź S.A. to dziewiąty największy na świecie producent miedzi i drugi, jeśli chodzi o produkcję srebra, zatrudniający ponad 18,5 tys. pracowników, a wraz z ok. 30 zakładami należącymi do Grupy Kapitałowej – ponad 28 tys. Tak gigantyczne przedsiębiorstwo ma oczywiście bardzo zróżnicowane potrzeby zakupowe począwszy od materiałów biurowych, a kończąc na dużych maszynach górniczych czy nieruchomościach. Jeszcze do niedawna poszczególne przedsiębiorstwa GK realizowały samodzielną politykę zakupową, w wyniku czego lista dostawców była stosunkowo wąska a wynegocjowane ceny niekoniecznie najniższe.

Głównymi wyzwaniami w obszarze zakupów spółki było:
• niewykorzystanie potencjału oszczędności w realizacji zakupów,
• decentralizacja zakupów – przetargi organizowane przez poszczególne zakłady i jednostki, a nie centralnie,
• brak standaryzacji i unifikacji prowadzonych postępowań,
• ograniczona, stała liczba dostawców.

Ponieważ zdaniem zarządu proces zakupowy był mało efektywny i sprzyjał nadużyciom, z końcem 2008 r. podjęto decyzję o wdrożeniu nowej polityki zakupowej w oparciu o Centralne Biuro Zakupów przy wsparciu Marketplanet.

Korzyści biznesowe:
• 300 mln PLN oszczędności osiągnięte w ciągu pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania systemu
• usprawnienie organizacji zakupowej poprzez stworzenie Centralnego Biura Zakupów dla GK KGHM
• wdrożenie nowej struktury przebiegu procesów oraz wsparcie ich realizacji systemem IT
• podniesienie jakości współpracy z dostawcami
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania