Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Grupa Impel, lider w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingowych, uruchomiła platformę Marketplanet.

Dodatkowo, oprócz wsparcia zakupów firmowych, platforma usprawni samodzielne zakupy towarów i usług przez spółki oraz umożliwi ich monitoring Biurowi Zakupów.

Projekt został podzielony na dwa etapy:
• faza I: wdrożenie elektronicznych zapytań ofertowych, aukcji elektronicznych dla Biura Zakupów oraz integracja ze strefą dostawców OnePlace,
• faza II: elektronizacja procesów zakupowych, e-zamówienia, wdrożenie platformy oraz integracja z SAP,

System Informatyczny wspomagający zakupy ma zapewnić większą przejrzystość oraz lepszą organizacje wspólnych zakupów w Impel.
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania