Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Emilia Clarke
Energa Operator, jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, z sukcesem wdrożył nową Platformę Marketplanet

Wprowadzane zmiany obejmowały:
• Dostarczenie nowych elementów wsparcia narzędziowego dla procesów zakupowych nieposiadających dedykowanych funkcjonalności w aktualnej wersji platformy (e-RFX, usługa Marketplanet OnePlace)
• Dostosowanie do wymagań ustawy PZP w zakresie elektronicznej komunikacji z Wykonawcami
• Optymalizację procesu zakupowego poprzez jego skuteczną kontrolę
• Dostarczenie nowych narzędzi usprawniających administrowanie (moduł zastępstw, moduł rejestracji zgłoszeń)
• Poprawę ergonomii pracy na Platformie
Zostań dostawcą
Sprawdź nasze rozwiązania