Elektroniczna komunikacja
18 lipca 2017

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Elektroniczna komunikacja w postępowaniu publicznym

W dniu 12 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320). Zgodnie z ww. rozporządzeniem Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotne warunki zamówienia m.in środki przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu. Komunikacja w tej formie dotyczy całego […]

Projekt e-Zamówienia: działanie platformy

3 lipca br. na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano informację o przyznaniu dofinansowania (w wyniku konkursu zorganizowanego w ramach „Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) do projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne. Powyższe zadanie realizowane jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa. Centrum Projektów Polska Cyfrowa rekomendowała kwotę na ten projekt w wysokości […]

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

Nawiązując do materiałów opublikowanych w magazynie Zamawiający nasz Konsultant Michał Błoch przybliża zagadnienie faktur elektronicznych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i komentowania. W maju 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła finalny format dla przesyłania elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych. We wrześniu 2016 roku resort przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Ustawa ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2014/55/UE, która zobowiązuje zamawiających we wszystkich państwach członkowskich Unii […]

Jakie zmiany niesie za sobą nowa dyrektywa zamówieniowa?

Unia Europejska od dawna dostrzegała korzyści możliwe do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia elektronicznych form komunikacji oraz przetwarzania danych do procesu udzielania zamówień publicznych. Dała temu wyraz w Komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów z dnia 20 kwietnia 2012 r. COM (2012) 179 „Strategia na rzecz e-zamówień”. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych wprowadziła […]

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej