Platforma Marketplanet – Zamówienia Publiczne – jest kompleksowym narzędziem wspierającym procedurę udzielania zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.  Marketplanet jako pierwsza firma w Polsce uzyskała status OJS eSender oraz uzyskała akredytację EUPLAT – największego europejskiego stowarzyszenia dostawców platform zakupowych w sektorze publicznym.

Aplikacja wspiera obsługę postępowań w trybach: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki, licytacja elektroniczna, konkurs. Wspiera elektroniczną komunikację z wykonawcami w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniu, zbierania ofert, przesyłania JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) oraz innych informacji wymienianych w toku udzielania zamówienia.

Rozwiązanie wspiera również zamówienia poniżej progów ustawowych do 30000 euro.

Nowe zamówienia publiczne

Optymalizacja wydatków publicznych i transparentność pozyskiwania wykonawców

planowanie zakupów

Planowanie zamówień

 • Przygotowanie i rejestracja pozycji planu jednostki
 • Agregacja indywidualnych planów jednostek administracyjnych
 • Kontrola realizacji planu zamówień
 • Przypisanie odpowiedzialności za realizację pozycji planu do poszczególnych jednostek

Postępowania zakupowe

 • Definiowanie parametrów postępowania: tryb postępowania, komisja przetargowa, SIWZ, podział na części i zadania warunki uczestnictwa, kryteria oceny
 • Publikacja ogłoszeń na stronie internetowej zamawiającego oraz wysyłanie do Dziennika Urzędowego UE
 • Kontrola realizacji postępowania zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp (kwoty, tryby)
 • Elastycznie konfigurowalne ścieżki akceptacji
 • Porównanie i wybór najlepszych ofert
 • Przeprowadzanie postępowań w celu zawarcia umowy ramowej

planowanie_pl_3

aukcja_pl_1

Aukcje elektroniczne

 • Organizacja aukcji jako niezależnych postępowań lub jako zakończenie projektu zakupowego
 • Organizacja licytacji elektronicznych
 • Przygotowanie aukcji w formułach angielskiej i dynamicznej
 • Tworzenie szablonów definiujących zakres negocjowanych parametrów
 • Podgląd „na żywo” przebiegu aukcji
 • Możliwość przeprowadzenia aukcji z wieloma kryteriami oceny ofert

Zarządzanie umowami

 • Przygotowanie i rejestracja umowy będącej wynikiem postępowania;
 • Rejestracja umów jednostkowych i ramowych;
 • Zarządzanie treścią umowy poprzez mechanizm aneksowania umów i konfiguracji ścieżki akceptacyjnej;
 • Kontrola realizacji warunków dostosowana do rodzaju umowy;
 • Zarządzanie dostępem do umów

 

Korzyści z rozwiązania:

 • optymalizacja wydatków publicznych
 • zgodność z nowelizacją ustawy Pzp
 • transparentność pozyskiwania wykonawców
 • wymiana dokumentów przetargowych w formie elektronicznej
 • szybszy czas realizacji postępowań

 

Centrala w Polsce

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

ul Domaniewska 49

Trinity Park III

02-672 Warszawa

Pokaż na mapie

info@marketplanet.pl

(+48) 22 576 88 00

Biuro w Szwecji

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

Augustendalsvägen 24

131 52 Nacka Strand

Stockholm - SWEDEN

Pokaż na mapie

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź

Pokaż na mapie

info@marketplanet.pl

(+48) 22 576 87 52

Napisz do nas

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej