Znajdujemy się obecnie w czasie częstych zmian rynkowych, a kupcy muszą działać i zapewniać efektywniejsze funkcjonowanie w coraz bardziej niepewnych warunkach. Trudno o stabilność, a proste kontrakty długoterminowe stają się niebezpieczne z punktu widzenia zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Rynek ewidentnie się zmienił. I każdy doświadczony kupiec czuje, że zmieniło się także podejście firm do procesów zakupowych. Ale jak bardzo? – tego właśnie chcieliśmy się dowiedzieć, przygotowując badanie „Rola i ranga zakupów w przedsiębiorstwie”.


Jako współautorzy poprzedniego badania (z 2008 roku) ponieśliśmy, przy wsparciu PSML oraz grupy klientów i przedsiębiorstw współpracujących na rynku zakupów, trud przeprowadzenia porównania rzeczywistości zakupowej sprzed trzech lat do stanu obecnego. Przeprowadzając badanie, poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, co jest determinantą właściwych działań podejmowanych w obecnym otoczeniu makro- i mikroekonomicznym, wśród podmiotów, które decydują się na traktowanie zakupów jako jednego z filarów działalności, generującego zysk zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Czy coś się zmieniło w tym zakresie przez ponad trzy lata? Czy potwierdzają się prawidłowości zaobserwowane w 2008 roku, czy przyjęte wtedy praktyki dalej są stosowane, co się zmieniło w związku ze zmianami w otoczeniu, czy kryzys wpłynął na rolę i rangę zakupów? Jeśli tak, to w jakim zakresie i jako bardzo?

Projekt badawczy został przeprowadzony przez firmę doradczą Marketplanet i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki w okresie od września 2011 do października 2011 roku. Badanie miało formę ankiety. Wzięły w nim udział 102 przedsiębiorstwa.Badanie ankietowe zostało rozszerzone o indywidualną analizę i ocenę najlepszych praktyk zakupowych
obserwowanych w ciągu ostatnich lat.
O analizę taką poproszono przedstawicieli wybranych firm biorących udział w badaniu.