Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 136, lok. IX, 02-305 Warszawa
  • przez e-mail: biuro@piit.org.pl

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji Akademii e-Przetargów, w której uczestniczysz.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zawarta z Tobą umowa o uczestnictwo w Akademii e-Przetargów.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy dotyczącej udziału w Akademii e-Przetargów, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49 w celu obsługi platformy e-learningowej oraz wystawienia certyfikatów.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.