Klauzula informacyjna Faktoria sp. z o.o.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Faktoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675 Warszawa), ul. Wołoska 24. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@faktoria.pl.

Faktoria przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji usługi „Bezpieczny kontrahent” oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów z Grupy Nest Bank, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celach analitycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jego brak, skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta. przy czym nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. W stosunku do pozostałych celów przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu.

W związku z realizacją usługi „Bezpieczny Kontrahent” przekazany przez Panią/Pana NIP kontrahenta przekazywany jest do Euler Hermes Collections Sp. z o.o. W celu realizacji płatności odbiorcą Pani/Pana danych jest Dotpay Sp. z o.o. W pozostałych celach dane mogą być przekazywane do podmiotów z Grupy Nest Bank.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.