Regulamin

Download

Regulamin promocji

Download

Zapisz się na demo

Proszę uzupełnij poniższe pola:
  *
 *
 *
 *
*Pola wymagane

Zapisz się na demo

Proszę uzupełnij poniższe pola:
  *
 *
 *
 *
*Pola wymagane
Demo

Weź udział w promocji

Download

Regulamin

Tylko 14 900 PLN za nielimitowaną ilość
przetargów unijnych i krajowych do końca 2019r.

Skorzystaj z promocji i już dziś w 100% spełnij obowiązek elektronizacji zamówień publicznych

Weź udział w promocji

Korzyści z użytkowania platformy e-Zamawiający

Bądź zgodny z ustawą PZP


Zgodność z ustawą Pzp i dyrektywą UE – zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań w ramach projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”

Bezpieczeństwo danych – dbałość o bezpieczeństwo danych i właściwe zabezpieczenie ofert

Kompleksowe wsparcie udzielania i realizacji zamówień – rozwiązanie dostosowane do potrzeb każdego Zamawiającego, niezależnie od jego skali oraz fachowa pomoc i wsparcie zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiających

Dostęp do największej bazy wykonawców – gwarantujemy możliwość korzystania z bazy naszych wykonawców od pierwszego dnia i aktywnie poszukujemy nowych!

Kontrola działań – w e-Zamawiającym 1 kliknięciem wygenerujesz zytelne raporty

Oszczędności – optymalizacja wydatków, skrócenie czasu poświęconego na zamówienia i administrację

od 18.04.2018 r. składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym JEDZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

od 18.10.2018 r. nastąpi pełna elektronizacja w zakresie składania ofert i komunikacji z Wykonawcami

od 26 LIS 2018 wejdzie w życie obowiązek odbierania przez Zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem w budowaniu procesów zakupowych oraz wsparciu udzielania i realizacji zamówień publicznych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie udzielania i realizacji zamówień publicznych dla administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

Co robimy?

  • Zapewniamy zgodność z ustawą Pzp oraz dyrektywą UE oraz Centralnym Systemem „e-Zamówienia”
  • Kompleksowo wspieramy udzielanie i realizację zamówień publicznych
  • Stworzyliśmy intuicyjne narzędzie do realizacji zamówień publicznych dostosowane do Twoich potrzeb
  • Umożliwiamy dostęp do bazy 35.000 wykonawców, których codziennie przybywa
Kamila Rysztak

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania

Kamila Rysztak

tel: (+48) 517 804 577
mail: kamila.rysztak@marketplanet.pl