Zweryfikuj przyjęte kryteria oceny ofert, przeprowadź symulację wyników postępowania w naszym kalkulatorze.

Zdobądź praktyczną wiedzę na temat elektronizacji zamówień publicznych.

Demo

Kalkulator wyników postępowania

Download

Blog

Chat

Kontakt

Rozwiązanie e-Zamawiający to rozwiązanie, które kompleksowo wspiera realizację zamówień publicznych: od elektronicznego wniosku po publikację wyników wyboru Wykonawcy. Wszystko w jednym narzędziu, bezpiecznie, zgodnie z przepisami z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów wspierających wybór Wykonawcy.

Już dziś uruchom rozwiązanie, nie czekaj na ostatni dzwonek

bądź zgodny z ustawą Pzp oraz dyrektywą UE (2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)

Korzyści

Dzięki naszym rozwiązaniom zyskujesz:

Optymalizację

wydatków publicznych

Transparentność

pozyskiwania Wykonawców

Archiwizację

danych postępowań

Gwarancję

integralności i nienaruszalności ofert

Dostęp

do pełnej bazy Wykonawców Marketplanet OnePlace

Bezpieczeństwo

danych i właściwe zabezpieczenie ofert

Zgodność

z ustawą Pzp, dyrektywami UE oraz Centralnym Systemem „e-Zamówienia”

Łatwość

przeprowadzenia postępowania podprogowego i nadprogowego

Wsparcie

kompleksowe wsparcie udzielania i realizacji zamówień

Elektroniczną teczkę

wszystkie dokumenty postępowania w jednym miejscu

Oferta dedykowana dla

Podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów Ustawy Pzp, dyrektyw UE (2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.) oraz Jednostek/Firm dla których wymagana jest zgodność z ww. przepisami:

Administracja rządowa centralna i terenowa

Administracja samorządowa

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Administracja publiczna

Publiczne i niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Szkoły oraz Uniwersytety

Inni Zamawiający

Co wspiera narzędzie?

1. Przygotowanie postępowania

oszacuj szybko i właściwie przedmiotowy zakres zamówienia

 • Badanie rynku
 • Dialog techniczny

2. Wniosek zakupowy

rozpocznij postępowanie elektronicznie - już od wniosku z komórki branżowej/merytorycznej

 • Założenie postepowania
 • Elektroniczny wniosek wraz ze ścieżką akceptacyjną

3. Akceptacja wniosku

4. Utworzenie postępowania

 • Kwoty (szacowanie wartości postępowania, przelicznik EURO)
 • Tryby (wszystkie tryby Pzp)
 • Kody CPV – poprawność przypisania przedmiotu zamówienia
 • Warunki, kryteria, istotne daty w postępowaniu

5. Akceptacja parametrów postępowania

 • Parametrów wniosków
 • Parametrów postępowania

6. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

 • Formularz powyżej progów unijnych (zgodny z dyrektywą 2014/24 UE)
 • Formularz uproszczony poniżej progów unijnych
 • Formularz dla Zamawiających sektorowych
 • Certyfikowany OJS sender – automatyzacja wysyłki i zarządzanie ogłoszeniem

7. Składanie ofert

 • Bezpłatna zewnętrzna strefa Wykonawcy Marketplanet OnePlace
 • Przesłanie zaszyfrowanych, zabezpieczonych oraz podpisanych certyfikowanym podpisem kwalifikowanym ofert do Zamawiającego

8. Otwarcie ofert

 • Automatyczne odblokowanie ofert dopiero po upływie terminu otwarcia ofert
 • Publikacja informacji z otwarcia ofert w strefie publicznej

9. Wybór Wykonawcy

 • Weryfikacja warunków udziału
 • Automatyczne porównanie ofert, wybór na bazie zdefiniowanych kryteriów i wag
 • Wykorzystanie „Procedury odwróconej”
 • Wskazanie rażąco niskiej ceny
 • Przeprowadzenia aukcji elektronicznej

10. Zakończenie postępowania

 • Publikacja wyników postępowania
 • Archiwizacja dokumentacji postępowania
 • Informacja do Wykonawców

11. Analiza/Raporty

 • Automatyczne generowanie raportu do UZP
 • Bieżące Raportowanie z postępowań jednym kliknięciem

Rozwiązanie

e-Zamawiający Standard e-Zamawiający Plus e-Zamawiający Pro
Zgodność z ustawą Pzp i Dyrektywą EU
Zgodność z Systemem e-Zamówienia
Ilość użytkowników do 10 od 10 indywidualne ustalenia
Ilość przetargów do 10 od 10 indywidualne ustalenia
Ilość postępowań niskocennych bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Baza dostawców
Wnioski zakupowe brak* brak*

*możliwość dokupienia pakietu dodatkowego

Nasze realizacje dla podmiotów zobowiązanych do stosowania Pzp

Centrala w Polsce

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

ul Domaniewska 49

Trinity Park III

02-672 Warszawa

Pokaż na mapie

info@marketplanet.pl

(+48) 22 576 88 00

Biuro w Szwecji

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

Augustendalsvägen 24

131 52 Nacka Strand

Stockholm - SWEDEN

Pokaż na mapie

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny)

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź

Pokaż na mapie

info@marketplanet.pl

(+48) 22 576 87 52

Napisz do nas

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej