loader
 

Marketplanet OnePlace - zakupy i sprzedaż w jednym miejscu

Jedno miejsce komunikacji i transakcji dla kupujących i sprzedających, tworzenie wspólnej wartości na globalnym rynku, zakupy jako kluczowy element procesu Purchase to Pay oraz elektronizacja zamówień publicznych - to główne zagadnienia tematyczne, które poruszono podczas konferencji Marketplanet OnePlace (Sopot, 13-14 marca 2014 roku).

OnePlace - Platforma wymiany informacji, niewyczerpalne źródło danych

Prezentacja wprowadzająca:
Piotr Matysik - Prezes Zarządu, Marketplanet

Piotr Matysik - Prezes Zarządu Marketplanet przybliżył ideę Marketplanet OnePlace, jako koncepcję skupienia w jednym miejscu kupców i ich dostawców. OnePlace to platforma do wymiany informacji, poszukiwania nowych partnerów biznesowych oraz wspierania działań prowadzonych na styku sprzedaży i zakupów. Prezes odniósł się do obecnego stanu i roli transakcji realizowanych online. W tym kontekście zaprezentował filozofię OnePlace jako miejsca dla nowoczesnych zakupów i nowoczesnej sprzedaży, którą Marketplanet zaczyna propagować na polskim rynku, ustanawiając ważny element swojej przewagi konkurencyjnej.

 

Jeszcze bardziej globalnie - Global- e-trading mit czy rzeczywistość

Prezentacje wprowadzające:
Andrzej Molski - Prezes Zarządu, Young Digital Planet;
Anna Sobczak - B2B & Commerce Solution Sales Representative Poland & Baltics, IBM Polska;
Adam Jonczyk - Dyrektor Sprzedaży, Marketplanet

„Działać jeszcze bardziej globalnie” – to wspólna konkluzja uczestników panelu poświęconego transakcjom w rozproszonych strukturach organizacyjnych. „Czy być globalnym - to nie jest na dziś pytanie. To być albo nie być na rynku. I lepiej działać szybko.” podsumował pan Mariusz Geraltowski, Global Sourcing Head Marketing z Novartis Pharma AG. Globalne podejście jest już codziennością w biznesie, a Polska ma konkretne walory handlowe, które może wykorzystywać. Niestety problemami hamującymi nasze działania poza krajem są często bariery mentalne takie jak: brak śmiałości i kreatywności w zachowaniu biznesowym, powszechna awersja do ryzyka, a także brak umiejętności właściwej komunikacji na rynku.

 

Nowe dyrektywy unijne - elektronizacja zamówień publicznych

Prezentacja wprowadzająca:
Eliza Niewiadomska - Ekspert ds. Zamówień Publicznych w ramach Programu Wspierania Reform Ustrojowych, realizowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie

Główne wyzwania, w kontekście zmian w europejskich zamówieniach publicznych, na które zwróciła uwagę Eliza Niewiadomska - Ekspert ds. Zamówień Publicznych z Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie – to:

  • Więcej przejrzystości bez większej biurokracji
  • Niższe ceny bez utraty jakości
  • Zarządzanie procesem zakupowym, nie przetargiem
  • Eliminacja ryzyka korupcji
  • Jednolitość i przewidywalność praktyki dzięki standaryzacji
  • Wiarygodna informacja o rynku, cenach i wykonawcach
  • Kontrola rezultatów, a nie procedury

W prezentacji przedstawiła przykłady dwóch państw - Gruzji i Portugalii, które z sukcesem wykorzystują możliwości, jakie dają elektroniczne zamówienia publiczne.

 

Cena nadal kluczowa, ale podstawą jest dobra klasyfikacja

Prezentacje wprowadzające:
Anna Bednarek - Dyrektor Pionu Zakupów, OGP Gaz System S.A.;
Artur Sulewski - Dyrektor Handlowy LeasePlan

„Rola zakupów powinna zaczynać się dużo wcześniej niż samo wyjście na rynek” przyznał Przemysław Kotwicki - Zastępca Dyrektora Pionu Zakupów OGP Gaz System. Jedną z cech niezbędnych dla organizacji zakupowej powinna być umiejętność merytorycznego rozpoznania i analizy rynku dostawców. Zakupowcy powinni być partnerami i swoją wiedzą rynkową wyprzedzać jednostki, które zgłaszają potrzebę zakupową w ich organizacjach.

Cena zawsze będzie stanowiła kluczowy aspekt wyboru kontrahenta. Jednak w procesie tworzenia wspólnej wartości na znaczeniu zwiększa się rola kwalifikacji - tzw. sito, przez które dostawcy muszą przejść, aby ich oferta została dopuszczona do etapu negocjacji cenowych. Tylko sklasyfikowani i regularnie oceniani dostawcy mogą w przyszłości stać się partnerem dla firmy w tworzeniu wartości dodanej.

 

OnePlace - zakupy i sprzedaż w jednym miejscu

Prezentacje wprowadzające:
Jakub Leszczyński - Business Development Director, Marketplanet;
Paweł Pszczółkowski, Kierownik ds. Projektów, Citi Handlowy

Kanał on-line to konieczność na rynku B2B. 61% firm sprzedających on-line osiąga średnią marżę w wysokości 17,7% Jest to o 4pp więcej niż firmy korzystające z tradycyjnych kanałów sprzedaży.

55% firm jest przekonana, iż do sprzedaży na rynku B2B trzeba zaimplementować rozwiązania z rynku B2C. OnePlace to:

  • skrócenie czasu i kosztów transakcji
  • informacje i benchmarki rynkowe
  • dedykowane narzędzia i produkty bankowe

W większości przypadków, firmy na rynku konkurują całym łańcuchem logistycznym, chociaż ich celem jest przede wszystkim zdobycie informacji o kliencie. Ten podmiot, który bezpośrednio ma styk z kontrahentem, a w związku z tym nabywa wiedzę o jego zachowaniach biznesowych, przejmuje kontrolę nad całym łańcuchem logistycznym - podsumował w panelu Lech Barszczewski, Prezes SLT.

 

Poszukiwanie rezerw w obszarze Purchase to Pay

Prezentacje wprowadzające:
Grzegorz Ligęza - Dyrektor Zakupów Masowych. Orange Polska;
Henryk Morski - Dyrektor Zakupów Produktów i Systemów Abonenckich. Orange Polska

Kluczem do efektywnej kontroli i krótszego czasu reakcji na potrzeby biznesu, a tym samym wykorzystania procesu Purchase to Pay do budowania wartości firmy, jest skupienie zakupów w jednym miejscu w organizacji i zajęcie przez nie kluczowej pozycji w procesie Purchase to Pay. Do tego przez wiele lat dążył departament zakupów w Orange Polska. Obecnie przejmuje wszystkie zakupy w firmie, negocjuje w imieniu spółek grupy, zarządza strategicznym i operacyjnym obszarem procesu zakupowego (sourcing & procurement).

Zapraszamy na nową stronę marketplanet.pl Przejdź na stronę