Öppna Elektronikmargnaden Aktiebolag med sätet på adressen i Warszawa vid ul Domaniewska 49 som är registrerad i det polska bolagsregisret som drivs av Tingsrätten för Huvudstaden Warszawa XIII ekonomiska avdelningen av det Statliga domstolsregisret med registreringsnummer 0000041441 REGON 017282436, NIP 526-25-35-153. Bolagskapitalet uppgår till 14333320 PLN, inbetalt kapital uppgår till 14 333 320 PLN.

I enighet med förordningen från den 4 februari 1994 om skydd av upphovsrätten samt närstående rättigheter, så är samtliga rättigheter av Rynek Elektroniczny S.A Marketplanet till namnet Otwarty Rynek Elektroniczny SA och Marketplanet samt också logon, grafiska tecken, digitala identifieringar, applikationer samt andra dokument som publiceras på sidan, är reserverade och skyddade. Eftersom de är skyddade och registrerade som varumärken och utgör Otwarty Rynek Elektronicznys SA. Marketplanets exklusiva egendom. Med undantag av platser där det har tydligt angetts, så får ingen information från sidan Marketplanet bli kopierad, dubblerad, reproducerad i någon form, utan Marketplanets skriftliga tillåtelse, eller utan att man anger källan till denna information.