Nowoczesny samorząd to oszczędny samorząd

Wielkość finansowania oraz struktura mechanizmów finansowych będą od przyszłego roku jeszcze bardziej uzależnione od efektywności operacyjnej i kosztowej danej jednostki administracyjnej. Zmiany idą w ślad za nową perspektywą finansową – Fundusze UE 2014 – 2020, a także w obszarze Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Zmiany te w połączeniu z pracami Urzędu Zamówień Publicznych nad implementacją elektronizacji zamówień publicznych dają nowe możliwości w budowaniu zdolności inwestycyjnej jednostek samorządowych.

13 września 2013

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Przetargi: Kiedy cena jest jedynym kryterium…

Pisałem już na blogu o skutkach wyboru wykonawcy, na podstawie ceny która stanowi jedyne kryterium wyboru. Bardzo łatwo w takiej sytuacji stracić balans między przejrzystością wyboru a ryzykiem  jakości wykonania kontraktu. Można zrozumieć taki sposób wyboru dostaw czy usług wystandaryzowanych, powszechnie dostępnych, ale jak wytłumaczyć jednokryterialny wybór dostawcy usług profesjonalnych, narzędzi IT, czy robót budowlanych?

17 lipca 2013

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Komisja Europejska o e-fakturze w zamówieniach publicznych

Komisja Europejska  opublikowała dokument z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Wskazuje, że przejście na „bezpapierową” administrację publiczną, zwłaszcza w kontekście transgranicznym, stanowi ważny cel dla Unii Europejskiej i państw członkowskich. Szczególnie obiecującym aspektem, który może pomóc w osiągnięciu tego celu, jest e-fakturowanie.

11 lipca 2013

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Rząd zmienia próg zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro

9 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który zakłada między innymi podwyższenie z 14 do 30 tys. euro progu, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych.

24 czerwca 2013

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Gminy za późno rozpisały przetargi na wywóz śmieci

Ponad 170 odwołań do KIO (Krajowa Izba Odwoławcza) w sprawie  wyników gminnych przetargów na wywóz śmieci czekało na rozstrzygnięcie w połowie czerwca. Zbyt późne rozpisanie postępowań to zarzut stawiany gminom. W każdej gminie funkcjonuje komórka ds. zamówień publicznych, która powinna zdawać sobie sprawę, jak przewlekła potrafi być procedura zamówień publicznych.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej