opóźnienia procesów zakupowych
2 June 2014

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Why do we still build so slowly i.e. delays in purchasing processes

One of the key reasons for delays in infrastructural investments, such as motorways, railway lines or the underground, are delays in procurement and purchasing processes. The major cause of impediments is the traditional approach to contracting in the investment processes, which limits the possibility of actual control over cooperation between the Contractor and Subcontractors.

Subscribe to the newsletter and stay up to date

Subscribe

Find out more