Aukcje elektroniczne: Jak licytować, żeby wygrać?

Nacisk na obniżanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, walka o czas oraz coraz większa dostępność platform aukcyjnych powodują, że firmy powszechnie wykorzystują aukcje elektroniczne w celu negocjacji warunków ze sprzedającymi. Potencjalni dostawcy nie mają wyjścia, jak tylko zaakceptować nowy sposób negocjacji. Odpowiednio przygotowując się, mogą jednak zwiększyć swoje szanse na wygraną.

17 lipca 2013

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Komisja Europejska o e-fakturze w zamówieniach publicznych

Komisja Europejska  opublikowała dokument z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Wskazuje, że przejście na „bezpapierową” administrację publiczną, zwłaszcza w kontekście transgranicznym, stanowi ważny cel dla Unii Europejskiej i państw członkowskich. Szczególnie obiecującym aspektem, który może pomóc w osiągnięciu tego celu, jest e-fakturowanie.

11 lipca 2013

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Rząd zmienia próg zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro

9 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który zakłada między innymi podwyższenie z 14 do 30 tys. euro progu, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych.

KPI, czyli jak mierzyć efektywność procesów zakupowych

Jeśli czegoś nie mierzysz, jak możesz tym zarządzać? Jeśli coś mierzysz, musisz wiedzieć, po co to robisz i jaki cel chcesz osiągnąć. Odpowiedni dobór KPI (Key Performance Indicators) czyli kluczowych wskaźników efektywności pozwoli na identyfikację stopnia dojrzałości obszaru zakupowego poprzez rzetelną ocenę efektywności realizowanych procesów zarówno w wymiarze jakościowym, czasowym jak i finansowym.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej