Podpis elektroniczny – wyzwania elektronizacji zamówień publicznych

Podpis elektroniczny ma na celu identyfikację tożsamości podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną. W Polsce jest już stosowany od kilku lat m.in. przy zawieraniu umów na odległość, czy podpisywaniu faktur. W związku z nowelizacją ustawy zostanie również wdrożony w ramach PZP. Artykuł 10a ust. 5 znowelizowanego prawa zamówień publicznych stanowi, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym JEDZ (jednolity dokument europejski), sporządza się, pod rygorem […]

Środki komunikacji elektronicznej: fax, email – czy to wystarczy?

W art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazano, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (…) zwanego dalej – „jednolitym dokumentem”, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Literalne brzmienie cytowanego przepisu […]

Zmiany w zamówieniach publicznych – elektroniczny JEDZ oraz pełna elektronizacja

Nadchodzące zmiany związane z elektronizacją zamówień publicznych budzą obawę zarówno u Zamawiających, jak i Wykonawców oraz stawiają przed nimi kolejne wyzwania. Brak pełnego obrazu procesu elektronizacji oraz opóźniony postęp prac nad rządowym rozwiązaniem – platformą e-Zamówienia również nie ułatwia przygotowania się. Kluczowe daty związane z elektronizacją zamówień publicznych to po 18.04.2018r. oraz 18.10.2018r. Od 18.04.2018r. obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie. Natomiast […]

Jak wybrać odpowiednie narzędzie zakupowe dla MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa co rusz szukają rozwiązań zakupowych, które usprawnią proces i przyniosą firmie dodatkowe korzyści. Jedną z najbardziej skutecznych metod jest przeprowadzanie zakupów w chmurze. W artykule tłumaczymy, dlaczego tak jest. Platforma zakupowa w chmurze Narzędzia zakupowe na co dzień doskonale usprawniają pracę. Dzięki nim kontrolujemy wydatki, łatwiej przeprowadzamy transfery, korzystamy z factoringu, możemy szybko przeanalizować sytuację w firmie, a przede wszystkim […]

shutterstock_769110967-min
16 marca 2018

Ekspert Doradztwa Strategicznego. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Od 10 lat zajmuje się projektami zakupowymi. Specjalizuje się w restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz prowadzeniu postępowań sourcingowych. Uczestniczył w wielu projektach pracując m.in. dla PKP PLK S.A., Grupa Impel, Energa-Operator S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Jak skutecznie konsolidować zakupy w grupie kapitałowej

Projekty konsolidacyjne bywają obszerne i mogą trwać przez lata, a mity zbudowane wokół nich często nie budzą entuzjazmu odpowiedzialnych za nie osób. A przecież dobrze przeprowadzona konsolidacja może przynieść wymierne korzyści. Wystarczy zadbać o to, by cały proces przeprowadzić mądrze i w zgodzie ze specyfiką grupy kapitałowej. Mity o konsolidacji Na konsolidacji zakupów w publicznych grupach kapitałowych nieustannie ciąży przekonanie, że należy za wszelką cenę (jeśli to oczywiście możliwe) […]

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej